TPZN - Forum numizmatyczne

Ważne działy => Słownik => Wątek zaczęty przez: cancan62 w 08 Styczeń 2017, 16:44:19

Tytuł: Dzial Slownika: Destrukty Numizmatyczne.
Wiadomość wysłana przez: cancan62 w 08 Styczeń 2017, 16:44:19
W BUDOWIE
 Powrót do głównego Słownika. (http://forum.tpzn.pl/index.php/topic,10847.0.html)

Rodzaje destruktów numizmatycznych:

Błędy Orientacji Stempli:

Podwójne bicie: Destrukt będący skutkiem dwukrotnego uderzenia krążka stemplem. Rysunki lub legenda monety są rozdwojone. Ten defekt jest czasem trudny do odróżnienia od zdwojenia stempla. W rzadkich przypadkach uderzeń może być więcej niż dwa. Ciekawym wariantem podwójnego bicia jest podwójna skrętka, będąca, być może, efektem bicia prasą śrubową. Rewers (http://forum.tpzn.pl/index.php?action=dlattach;topic=7328.0;attach=20499;image) Awers (http://forum.tpzn.pl/index.php?action=dlattach;topic=7328.0;attach=20497;image)

Przywarcie krążka (http://www.forumancientcoins.com/NumisWiki/view.asp?key=Brockage), "Pozytyw/Negatyw": (ang. brockage) Destrukt powstały na skutek utknięcia monety w stemplu i wybiciu jednej strony następnej monety stemplem, a drugiej tą przywartą monetą. W efekcie jedna strona destruktu jest normalna a druga wygląda jak lustrzane odbicie tej pierwszej strony - rysunek jest lustrzany oraz wklęsły tam gdzie powinien być wypukły i odwrotnie. Stąd efekt "Pozytyw/Negatyw".

Sklejenie krążków, Moneta jednostronna: Destrukt stworzony na skutek podłożenia miedzy stemple dwóch krążków jednocześnie. W efekcie powstają dwie monety; jedna z awersem a druga z rewersem. Druga strona każdej monety jest płaska.

Zderzenie stempli, "Duch": Destrukt będący efektem uszkodzenia stempli przez zderzenie ich powierzchni, gdy przy biciu nie znalazł się pomiędzy nimi krążek. Taki destrukt ma elementy rysunku rewersu na awersie i odwrotnie. Zderzenie może być jedno- lub wielokrotne, co można rozpoznać na powierzchni monety.

Zdwojenie stempla: Destrukt będący skutkiem wadliwego stempla, posiadającego podwójnie odbity rysunek. Powodem takiej wady w dawniejszych monetach jest dwukrotne odbicie punc lub patrycy w monetach współczesnych. Szczególnie we współczesnych monetach jest często trudno ustalić, czy mamy do czynienia ze zdwojeniem stempla czy z podwójnym biciem. Pomocna jest wtedy znajomość procesu produkcji stempla: np. kiedy w procesie menniczym nabijany jest znak mennicy i analiza tego znaku może pomoc w rozpoznaniu typu destruktu.