TPZN - Forum numizmatyczne

Pieniądz w Polsce => 1587 - 1668 => Wątek zaczęty przez: zdzicho 31 Grudzień 2017, 12:09:44Tytuł: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 31 Grudzień 2017, 12:09:44
W 1660 roku w mennicy krakowskiej pojawił się artysta,który stworzył portret króla Jana Kazimierza na stemplach awersu miedzianych szelągów - boratynek.Tak mnie ten portret zauroczył,że ostatnie osiem lat tropiłem zawzięcie boratynki z tym awersem. :D
Immanentną cecha boratynek bitych w krakowskiej mennicy w 1659 i w początkach 1660 roku jest rozeta nad koroną Orła.Pierwsze dwie monety z moim ulubionym portretem mają punce z rozetą.W kolejnych miesiącach 1660 roku obserwujemy zamieszanie na krakowskich rewersach tych monet.Znika rozeta,pojawia się gwiazdka,a póżniej kropka nad koroną.Wydaje się,ze to zamieszanie ma związek z rozpoczęciem produkcji boratynek litewskich w mennicy ujazdowskiej w maju 1660 roku.Mennica W Ujazdowie utworzona specjalnie dla bicia boratynek przejęła większość pierwszego kontraktu na produkcję boratynek koronnych.Nowe zamówienie na boratynki litewskie było pewnie przyczyną przesunięcia części pracowników z mennicy krakowskiej do ujazdowskiej,co nie było specjalnie trudne,bo Boratini był zarządcą oby tych mennic.Dowodem na taki przebieg zdarzeń jest spora ilość monet hybrydowych z ujazdowskimi portretami króla i rewersami krakowskimi oraz pojawienie się rozety nad koroną Orla w Ujazdowie.
Zdjęcia 3 i 4 obrazują to "zamieszanie"w mennicy krakowskiej po odejściu części pracowników do Ujazdowa ale jak widać mój portrecista pozostał :D
cdn.


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana kazimierza z mennicy krakowskie
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 31 Grudzień 2017, 13:45:17
Produkcję boratynek w mennicy krakowskiej w 1661 roku rozpoczęto z wykorzystaniem nadających się do użytku stempli z roku 1660.Przebito ostatnią cyfrę daty puncą z rzymską jedynką.W ten sposób powstały "przebitki" z omawianym portretem z gwiazdką nad koroną,z kropką i rozetą.Tę ostatnią monetę odkrył już po ukazaniu się katalogu boratynek Cezary Wolski.Dla porządku jej zdjęcie autorstwa Cezarego Wolskiego tutaj zamieszczam.Moneta nie jest moją własnością ale może kiedyś swój egzemplarz zdobędę :)
Jako ostatnią w tym poście prezentuję boratynkę z kropką po dacie,a nie nad koroną/dla odmiany nienotowaną w katalogu/. Domniemywam,ze pochodzi również z początku 1661,kiedy nie ustalono jeszcze ostatecznego wzoru rewersu.Ostatecznie zdecydowano,ze kropka będzie nad koroną i,że ostatnią cyfrą daty będzie rzymska jedynka.Te dwie cechy są obecnie podstawą odróżniania boratynek  krakowskich i ujazdowskich.
cdn.


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 31 Grudzień 2017, 15:14:28
Miedziane szelągi Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej wybite w 1661 roku należą do monet bardzo rzadkich.Wystarczy porównać wielkość produkcji;w okresie od listopada 1659 do czerwca 1661 w Krakowie wybito 16,4 miliona sztuk,a w porównywalnym okresie w Ujazdowie blisko 675,9 miliona sztuk.W mennicy brzeskiej w ciągu jednego miesiąca 1665 roku wyprodukowano 21,6 miliona sztuk,a więc więcej niż w Krakowie w ciągu 20 miesięcy.Z ilości zachowanych odmian 1661 roku można mniemać,że wielkość produkcji w ciągu 6 miesięcy 1661 była niewielka.Jedynie dwie pierwsze odmiany prezentowane na zdjęciach są stosunkowo łatwe do zdobycia.Na zdjęciach monety z omawianym awersem i różnymi odmianami napisu otokowego rewersu.Na Początek z SOLID :)


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 31 Grudzień 2017, 16:42:05
Jeszcze jedna odmiana napisu otokowego rewersu z SOLID ale bardzo rzadka.Widziałem w sumie 3 egzemplarze.U Wolskiego rzadkość tej monety oszacowano na R5.Niżej odmiany z SOLI


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 31 Grudzień 2017, 17:15:49
Na wiosnę 1661 produkcja boratynek w mennicy krakowskiej zbliża się do końca i kolejna grupa pracowników zostaje przeniesiona do Ujazdowa.Tym razem mojego artystę przenosiny nie ominęły.Świadczą o tym monety hybrydowe z krakowskim awersem i ujazdowskim rewersem na boratynkach litewskich.Są one bardzo rzadkie i to świadczy,że twórca tego portretu króla nie pracował w mennicy zbyt długo


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 31 Grudzień 2017, 17:32:19
Mistrzowie w Ujazdowie próbowali tworzyć portrety Jana Kazimierza w manierze krakowskiego artysty.Niestety ich wysiłki nie na wiele się zdały.Podobizny króla stawały się coraz odleglejsze od krakowskiego oryginału ale to już inna historia .Przyjemnego oglądania i szczęśliwego Nowego Roku. :)


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu
Wiadomość wysłana przez: Tytus 31 Grudzień 2017, 19:46:25
Boratynka z nr 15 z roku 1661 ma na awersie błąd interpunkcyjny: IOAN. – CA.S.REX
R-8?  ;)


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 01 Styczeń 2018, 10:45:12
Proszę zwrócić uwagę na monetę koronną nr 4 z SOLIDR.EG,nr 8 nienotowana,nr8 z litewskich nienotowana.Niżej pokażę SOLDUS zamiast SOLIDUS.
Specjalnie nie epatowałem R-kami,bo w mennictwie boratynkowym wszystko jest względne.To co w emisjach innych władców jest normalnością/prawidłowo wybite monety/,w boratynkach jest rzadkością.To co w innych emisjach jest rzadkością/błędy,destrukty/w boratynkach jest powszechne.Proszę pamiętać o wielkości emisji boratynek.Wedle oficjalnych danych wybito blisko 1,6 miliarda sztuk,sporą ilość wybito nieoficjalnie w mennicach/ciekawie pisze o tym Cezary Wolski/,dodając około 10-12% lepszych lub gorszych falsyfikatów otrzymujemy blisko 2 miliardy sztuk monet wybitych metodą młotową:ponad milion sztuk dziennie,ponad 20 milionów miesięcznie i ponad 200 milionów rocznie w różnych mennicach.Dlatego jak mnie ktoś pyta o rzadkie boratynki,to zawsze odpowiadam,że najrzadsze są prawidłowo wybite i w bardzo dobrym stanie zachowania :) Dla szelągów Jana Kazimierza podstawowym katalogiem jest katalog Wolskiego.Wszystkie wcześniejsze można wrzucić do kosza.Ale i ten katalog nie zamyka tematu,jest fundamentem,otwiera drzwi do dalszych badań nad boratynkami.Ja specjalizuję się w pokazanym tutaj jednym portrecie Jana Kazimierza w mennicy krakowskiej i jego ewolucją w Ujazdowie.Zebranie tego zbioru zajęło mi 8 lat co najlepiej obrazuje rzadkość tych monet.Drugim boratynkowym tematem,który mnie fascynuje,to emisja brzeska.Kiedyś pokażę :)
A dzisiaj domykając temat ulubionego portretu kilka odmian napisu otokowego rewersu Z SOLIDUS.


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 04 Styczeń 2018, 14:16:49
Nowy rok,pierwszy zakup i mala sensacja.Egzemplarz nienotowany u Wolskiego.Jak by tego było mało,to odnajduję w tym portrecie manierę krakowską.
Wyżej pokazałem kilka portretów Jana Kazimierza w tym stylu ale z rewersami litewskimi,a ten egzemplarz ma rewers koronny :)
Pod zdjęciem monety porównanie z portretem krakowskim/po prawej/


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 08 Styczeń 2018, 16:57:39
Kolejny portret Jana Kazimierza w stylu krakowskiego mistrza na szelągu litewskim z Ujazdowa.Równie ciekawy jest rewers.W mennicy dostrzeżono i poprawiono błąd w napisie otokowym rewersu M/G/AG.Moneta nienotowana w katalogu Wolskiego ale po okazaniu autor oszacował rzadkość tej monety na R6


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 09 Styczeń 2018, 12:53:36
Hybrydy z awersami krakowskimi i rewersami litewskimi z Ujazdowa są bardzo rzadkie.W katalogu Wolskiego ich rzadkość jest szacowana na R4-R5.Zasadnicze różnice miedzy awersami krakowskimi  i litewskimi w stylu krakowskim są trzy:
1/brak kropki przed CAS
2/kokarda na końcu wieńca z kropką
3/wąski monogram TLB
te trzy elementy muszą wystąpić jednocześnie/zdjęcie 1/
Istnieją monety,które nazywam przejściówkami,powstałe po tym jak stemple krakowskie się zużyły,a krakowskiego mistrza zabrakło.
Na zdjęciu nr 2 od lewej:
1/hybryda,
2/brak kropki przed CAS ale kokarda nie taka i TLB tez nie  /przejściówka/
3/kropka przed CAS i TLB nie takie ale duża kropa na kokardzie  /przejściówka/
4/zwykły portret ujazdowski w stylu krakowskim


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 12 Styczeń 2018, 15:59:39
Po biciach hybrydowych przyszedł czas na tworzenie nowych stempli już samodzielnie przez mistrzów ujazdowskich.Te portrety,które mnie interesują opisane są u Wolskiego w roczniku 1661 jako odmiana I i I-a.Odnajduję w nich/z czasem coraz mniej/elementy stylu krakowskiego.Niżej kilka monet w powiązaniu z różnymi odmianami Pogoni,które łączy ten sam herb Sakowicz :)


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 13 Styczeń 2018, 10:55:27
Przykłady z omyłkowym herbem Ślepowron


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 13 Styczeń 2018, 11:08:34
I z herbem Korwin.
Dla niezorientowanych wygląd herbów,o których mowa;od lewej Ślepowron,Korwin i Sakowicz


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 15 Styczeń 2018, 10:10:42
Wyżej pokazane herby nie wyczerpują tematu.Sposób ich przedstawienia na boratynkach zależał od umiejętności i fantazji rytownika.Wolski w katalogu zidentyfikował sporo odmian,a wiec jest co zbierać.Kombinacji typu odmiana portretu+ odmiana Pogoni+ odmiana herbu jest bardzo dużo.Niżej kilka przykładów z innym przedstawieniem herbu Sakowicz w powiązaniu z portretem i różnymi odmianami Pogoni.Pierwsza w tym zestawie z portretem bez kokardy nienotowana u Wolskiego.
Mimo,ze nie zbieram bić omyłkowych,to mam jednego reprezentanta bez herbu pod Pogonią dla całościowego ujęcia tematu


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 25 Styczeń 2018, 18:18:21
Herb Korwin bywa przedstawiany również jako kruk bez pierścienia w dziobie jak na monecie po lewej


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 29 Styczeń 2018, 14:52:04
Niby taki sam portret,odmiana Pogoni bez tarczy,ta sama odmiana herbu,napisy otokowe też,a jednak różne :)
Aż koń się śmieje.


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 31 Styczeń 2018, 13:14:52
Kilka monet powiększyło kolekcję m.in. z omyłkowym herbem Ślepowron  :)
Od lewej
góra portret bez kokardy,Pogoń z dużą tarczą i czaprakiem
dół portret z kokardą,a Pogoń jak wyżej
Po prawej
góra portret z kokardą,Pogoń z małą tarczą bez czapraka i brak kropki przed CAS na awersie
dół portret z kokardą,Pogoń jak wyżej ale z kropką przed CAS na awersie


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 01 Luty 2018, 18:09:36
Cały ten wątek jest poświęcony 1 odmianie portretu krakowskiego i dwóm odmianom portretu z Ujazdowa w stylu tego krakowskiego.Niby to niewiele,a ile monet już pokazałem :) Teoretycznie zbieram odmiany ale już wyżej pokazałem na przykładzie 3 egzemplarzy tej samej odmiany,że różnice w stemplach bywają bardzo duże.Czas chyba na zabawę w warianty portretów.Niżej kolejne przykłady monet tej samej odmiany,a jednak z istotnymi różnicami


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: nosfer3 01 Luty 2018, 23:18:05
Witam.
W temacie boratynek jestem całkowitym laikiem, ale tak patrze i czytam ten wątek i Pan wybaczy ale nic nie dostrzegam. Rozumiem że zamieszcza Pan to wszystko w celach poglądowych i poznawczych ale jakiś minimalny opis na co zwrócić uwagę i co jest wyróżnieniem mógłby sie pojawic:).
Dla kogoś jak Pan który  w tym siedzi i widzi te wszystkie detale tak oczywistymi jakimi są ,nię będzie chyba problemem opisanie detali i różnic.


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 02 Luty 2018, 08:48:17
Różnice wydają mi się oczywiste ale postaram się je zaznaczać.A teraz po kilka przykładów
Portrety;
-proszę zwrócić uwagę na odległości portretu od IOAN/2/
-kształt fryzury/1/
-rysy twarzy-kształt nosa
-kształt głowy.lewa bardziej w kwadracie,a prawa w prostokącie

Pogonie;
-proszę porównać wstęgi
-umiejscowienie herbu nad DV i nad VC i tak dalej...


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: nosfer3 02 Luty 2018, 11:43:59
Faktycznie,jak się wie na co patrzec to widać różnice.Dziękuje za wyjaśnienie i podgląd sprawy:). Nawiasem pisząc to o kształcie fryzury(nr1) w życiu bym nie wpadł,nawet teraz jak widze co i jak to ten szczegół wydaje mi się bardzo zbliżony:).Ale to tylko moja opinia:)


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 02 Luty 2018, 13:46:28
 Pański wpis zachęcił mnie do kilku słów na temat detali.Najwięcej do zobaczenia jest na rewersie- oczywiście cały czas pozostajemy w Ujazdowie w 1661.
na zdjęciu 1 zestaw Pogoni z tego rocznika.No i cóż my tu mamy?
1/odmiana  jeździec bez tarczy,wstęgi u szyi,ale nie ma stóp!
2,3,4/odmiana jeździec  z małą tarczą.Bardzo ładnie pokazane wstęgi u szyi,doskonale widoczny na przykładzie 3 pancerz okrywający tułów.Ale dlaczego pokazałem trzy przykłady tej samej odmiany?Proszę popatrzeć na stopy!
2- lużno wiszą
3- oparte na takim dziwnym strzemieniu.Myślałem,ze to fantazja rytownika,a okazało się,ze takie strzemiona były/zdjęcie 2/
4-stopy w skórzanym strzemieniu
5/odmiana jeździec z dużą tarczą zakończoną półkoliście i z czaprakiem pod siodłem
6/odmiana jeździec z dużą tarczą/inny kształt/ i z czaprakiem/inny kształt/ i tutaj widoczny jeszcze inny rodzaj strzemion


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: nosfer3 02 Luty 2018, 16:52:02
"4-stopy w skórzanym strzemieniu" - tym powalił mnie Pan na kolana:). Chyle czoła że dostrzega Pan tyle detali na tak małej monecie:)


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 02 Luty 2018, 19:48:45
Uwielbiam te monety.Boratynki szczególnie z pierwszej emisji są doskonale zaprojektowane i wykonane przez prawdziwych artystów.Niestety jako monety zdawkowe nie cieszyły się estymą w swoich czasach,a i dzisiaj kojarzone są zazwyczaj z paskudnymi destruktami lub wycieruchami znajdowanymi garściami na polach.Natomiast jak w ręce trafi moneta w pięknym stanie,to wzbudza zachwyt.
Drugie zdjęcie pochodzi z katalogu C.Wolskiego str.373.Po prostu cudo :)


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 03 Luty 2018, 10:36:46
Bardzo ładnie zachowana moneta,nie tylko Pogon ale i portret.
Monetka jednak nie pasuje do tego wątku.Tu pokazujemy tylko jedną odmianę portretu króla z Krakowa 1660-61 i portrety w manierze tego krakowskiego bite w Ujazdowie w 1661.Może przenieść ten post do wątku o wizerunkach Jana Kazimierza?


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 03 Luty 2018, 11:30:16
Wracając do tej pięknej monety i rzadkiej,bo o ile mnie pamięć nie myli C Wolski oszacował jej rzadkość na R8 jako jedynej w katalogu.
Jak czytam tę monetę i porównuję z innymi z Krakowa i Ujazdowa,to mam coraz więcej wątpliwości czy rzeczywiście została wybita w Ujazdowie.Nie mam niestety na potwierdzenie tych podejrzeń innych dowodów niż sama moneta. Mennica krakowska,to mennica z tradycjami,zatrudniająca wybitnych fachowców,a ujazdowska,to nowa,bez tradycji,utworzona w 1659 dla bicia boratynek.Kompozycja monety i jakość wykonania wyrażnie przewyższa dokonania ujazdowskie.Awers monety zdecydowanie krakowski,na rewersie zapis daty/rzymska jedynka/ tez krakowski,krój liter- proszę zerknąć na boratynkę krakowską= identyczny.Jakoś tak skłaniam się ku opinii,ze stempel tej monety powstał w Krakowie.Dla porównania jako druga hybryda,trzecia zwykły Ujazdów,a po prawej koronna krakowska


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 06 Luty 2018, 11:31:58
Boratynki wybite w mennicy krakowskiej są pięknie zaprojektowane,bardzo rzadkie są błędy i destrukty.
Kilka lat temu na forum P.S.jeden z dociekliwszych kolegów zwrócił uwagę na monecie,którą pokazałem, na kropkę na twarzy króla.Okazało się,że to ślad po cyrklu,którym autor stempla pomagał sobie w zaprojektowaniu monety.Z czasem ten sposób projektowania treści monety na stemplu rozprzestrzenił się z Krakowa na inne mennice.Jak dotychczas "kropki" znaleziono na monetach ze wszystkich mennic za wyjątkiem mennicy oliwskiej.O tym małym odkryciu wspomniał GNDM i Pan Jerzy Chałupski:  https://zbierajmymonety.blogspot.com/2015/02/o-kropkach-raz-jeszcze-pewnie-nie.html
Na zestawieniu kropka na szelągu krakowskim z 1660,a niżej na monecie z Kowna.Po prawej szelągi z Wilna,Brześcia i Ujazdowa
Warto dokładnie "czytać' monety :)


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 08 Luty 2018, 14:25:29
Jak się wie na co patrzeć i czego szukać,to zawsze fajną monetę się znajdzie.Do tej pory znana była odmiana
awers; mały portret z kokardą
rewers;odmiana Pogoni z dużą tarczą i czaprakiem i herb Sakowicz/zdjęcie górne/
A tu proszę,udało mi się wypatrzeć i kupić nienotowaną odmianę
awers;mały portret bez kokardy
rewers jak wyżej/zdjęcie dolne


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 12 Luty 2018, 16:45:52
Jak na razie ten rok jest dla mnie łaskawy,bo kolejna moneta zasiliła moją kolekcję.Oczywiście mennica Ujazdów,odmiana portretu z kokardą,Pogoń z małą tarczą bez czapraka.W tej monecie interesował mnie herb Sakowicz pod Pogonią.Jest to odmiana I z pionową belką między nogami kruka,który trzyma w dziobie mały pierścień.Mam podobną monetę ale z herbem Sakowicz odmiany I-b czyli bez pionowej belki miedzy nogami kruka.Na zestawieniu 1  moneta u góry,to dzisiejsza zdobycz,a niżej porównanie herbów.Na zdjęciu 2 detale.Pamiętając,że rycerz w rzeczywistości ma 9 mm,głowa 1 mm,a noga 2 mm proszę popatrzeć na głowę rycerza;widoczna broda ,rysy twarzy.Kilka postów wyżej było o strzemionach wiec i tutaj proszę zerknąć na pięknie pokazaną nogę rycerza w strzemieniu :)


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 19 Luty 2018, 11:30:58
Kolejna ciekawa moneta w moim zbiorze.Oczywiście Ujazdów 1661,portret w manierze krakowskiej ale bez kokardy.Rewers znany ale jako powiązany z portretem z kokardą:Pogoń z dużą tarczą i czaprakiem i herbem Sakowicz.Wolski szacuje jej rzadkość na R2,a ja jej szukałem kilka lat


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 20 Luty 2018, 17:14:32
Błędy zdarzają się najlepszym :) Zazwyczaj zwracamy uwagę na  błędy w napisach otokowych lub zapisach daty.A ja znalazłem błąd w rysunku Pogoni.Błąd powstał na rewersie monety po lewej.Po prawej moneta bez błędu.Widzicie?Jeśli nie,to podpowiem,że chodzi o cugle.Te skórzane pasy służące do sterowania koniem mocuje się z jednej strony przy pysku konia,a z drugiej strony trzyma je jeżdziec.Temu  na monecie po lewej cugle się zerwały :D  
No i proszę.Taka mała moneta,a ile tematów;było o tarczach,czaprakach,strzemionach,wspominałem o pancerzach,dzisiaj o cuglach.Jeszcze zostały nakrycia głowy ;D


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 21 Luty 2018, 19:07:01
Jak tylko zobaczyłem tę monetę,to dodałem do obserwowanych i szeptałem zaklęcia aby nikt nie zauważył tego co zauważyłem ja.Zdjęcia sprzedawcy zdecydowanie mi pomogły/1/Wygrałem aukcję za śmieszne grosze.Monetę dzisiaj otrzymałem.Piękna :)/2/Oczywiście koronna z Krakowa 1661 z odmianą napisu otokowego rewersu RE-GN.Problem w tym,że notowana jest ta odmiana napisu otokowego rewersu z Orłem odmiany I.Na tej monecie mamy Orła odmiany I-a :) czyli odmiana z takim rewersem nieznana/Wolski tez nie notuje/.
Zasadnicze różnice miedzy odmianą I  i  I-a /po lewej odm.I po prawej odm.I-a/:
Najogólniej Orzeł odm.I jest przysadzisty,a odm.I-a wysmukły.
Proszę zwrócić uwagę na:
1/długość szyi Orła
2/kształt tarczy ze Snopkiem
3/kształt piórek u nasady ogona
4/szeroki i wąski ogon


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 05 Marzec 2018, 19:33:18
Wreszcie dotarły i wyglądają całkiem przyzwoicie :)


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 08 Marzec 2018, 19:29:19
Już byłem w ogródku,już witałem się z gąską jak ten lis z bajki:  http://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0065.htm
Od dawna szukam boratynki z awersem krakowskim bez kokardy na awersie i z Pogonią z małą tarczą i Ślepowronem na rewersie z Ujazdowa 1661.
No i kupiłem/zdj.1/ Dzisiaj monetka doszła i po bliższym obejrzeniu okazało się,że kokarda jest :( tyle,ze schowana we włosach/zdj.2/
Czyli pudło ale moneta i tak u mnie zostanie z 2 powodów:
1/pierwszy raz widzę kokardę w takim miejscu
2/detale
Od czasu do czasu zachwycam się kunsztem twórców boratynkowych stempli ilustrując ten kunszt różnymi detalami.Przypominam,że boratynka ma średnicę około 15 mm.Zerknijcie na tę dłoń trzymającą miecz/zdj.3/


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 28 Marzec 2018, 12:54:00
Już chciałem ponarzekać,że nic ciekawego w internetowej ofercie,a tu bach!Zdobyłem 2,a może 3 nowe odmiany :)
Najpierw trochę wyjaśnień.Wolski w ujazdowskiej mennicy bijącej boratynki litewskie zidentyfikował 5 odmian Pogoni:bez tarczy,z małą tarczą i 2 wstęgami,z małą tarczą i 3 wstęgami/tu nie jestem do końca przekonany czy te 3 wstęgi,to nie błąd rytownika/,z dużą tarczą i z dużą tarczą zakończoną półkoliście.
Różnice między tymi ostatnimi pokazuję na zdjęciu nr 1.Proszę zwrócić uwagę na:
1/kształt nakrycia głowy jeżdzca
2/kształt tarczy
3/zakończenie czapraka
Na zdjęciu nr 2  prezentuję 2 monety bardzo podobne;ta sama odmiana portretu z kokardą na końcu wieńca na awersie,na rewersie ta sama odmiana herbu Sakowicz i...różne odmiany Pogoni.Moneta dolna,to nowy nabytek.Wolski szacuje rzadkość obu monet na R2


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 28 Marzec 2018, 15:23:23
Podobna sytuacja jak w poście wyżej ale z inną odmianą herbu Sakowicz/górna moneta,to nowy nabytek/
Góra -Pogoń z dużą tarczą zakończoną półkoliście
Dół-Pogon z dużą tarczą


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 29 Marzec 2018, 17:28:12
Trzeci strzał również okazał się trafiony :)
Kolejny portret bez kokardy na awersie z Pogonią bez tarczy z odmianą herbu Sakowicz/zdj.1/
W ten sposób zebrałem komplecik  :) Nie ma odmiany Pogoni z małą tarczą i tym herbem.Wolski nie notuje,tez nigdy nie spotkałem.Ciekawe czy faktycznie taka odmiana rewersu nie została wybita czy czeka na odkrycie
Na zestawieniu po lewej z awersem bez kokardy,a po prawej z kokardą


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 02 Kwiecień 2018, 09:56:10
List gończy za 4 brakującymi boratynkami litewskimi z mennicy ujazdowskiej z portretami w manierze krakowskiej.Jeśli ktoś ma,to z radością odkupię.Jeśli ktoś gdzieś zauważy/giełdy,sklepy numizmatyczne/proszę dla mnie kupić.Czekający z nadzieją zdzicho :)


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 06 Kwiecień 2018, 13:30:44
Dzięki listowi gończemu dwóch poszukiwanych zostało zatrzymanych.Jak zostaną do mnie doprowadzeni pokażę zdjęcia.
Po tych kilku miesiącach opowieści o krakowskim portrecie i jego ujazdowskich wariacjach czas na małe podsumowanie.
Obiektem moich zainteresowań jest jeden z portretów Jana Kazimierza,który powstał w mennicy krakowskiej w 1660 roku.Pojawił się na monetach tej mennicy również w 1661 roku oraz w mennicy ujazdowskiej na boratynkach litewskich i koronnych.Szczególnie w Ujazdowie rytowników tego portretu było wielu.Nic więc dziwnego,że omawiany portret coraz bardziej odbiegał od krakowskiego kanonu.Jednak na każdym z tych portretów elementów krakowskich można się doszukać/zdj.1/.W ciągu ładnych kilku lat udało mi się zebrać 51 monet z omawianym portretem i różnymi odmianami rewersów. Wedle aktualnego stanu wiedzy brakuje mi jeszcze 8 sztuk/zdj.2/ plus kilka monet koronnych z Ujazdowa 1661.Nie doliczam kilkunastu monet z biciami omyłkowymi,które C.Wolski skatalogował,bo ich nie zbieram.Tak więc pełna kolekcja obejmuje około 80 sztuk monet.Portretów Jana Kazimierza C.Wolski skatalogował około 170.Każdy może wybrać sobie jakiś ciekawy temat i stosunkowo niewielkim kosztem zbudować interesującą kolekcję :)

Autorem zdjęć w zestawieniu"Braki" jest C.Wolski oraz użytkownik damian00770 z forum P.S.


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 09 Kwiecień 2018, 18:10:22
Portret bez kokardy,Pogoń z dużą tarczą zakończoną półkoliście,pod Pogonią herb Sakowicz odmiana.Cóż więcej pisać.Wystarczy patrzeć :)
Dzięki tej monecie mam komplet odmian z tą odmianą herbu Sakowicz./zdj.2/U góry hybryda krakowsko - ujazdowska,po lewej portret bez kokardy,a po prawej z kokardą ;D


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: Dodeq 09 Kwiecień 2018, 20:53:16
i ładnie wygląda  ;)


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 10 Kwiecień 2018, 13:21:28
Kolejna moneta z tej serii z ciekawym herbem Sakowicz pod Pogonią.Kruk trzyma w dziobie duży pierścień/zdj.1/
Doskonale widać tę różnicę na zdj.2 na dolnym zdjęciu kruk trzyma w dziobie maleńki pierścień. Co prawda obie monety różnią się stylistycznie ale katalogowo,to ta sama odmiana Pogoni i portretu
Na zdj.3 dwie monety z identycznym portretem i Pogonią ale z różnymi herbami;u góry Sakowicz,a na dole Korwin


Tytuł: Odp: Historia pewnego portretu na szelągach Jana Kazimierza z mennicy krakowskiej
Wiadomość wysłana przez: zdzicho 11 Kwiecień 2018, 13:04:27
Zachwycam się detalami.Było o pancerzach,tarczach i strzemionach,a wiec teraz o nakryciach głowy.Na boratynkach litewskich 1661 z Ujazdowa wyróżniamy 3 rodzaje hełmów na głowach jeźdźców;wysoki,niski i ten środkowy pancerny kapelusik lub hełm z głowy jakiegoś Szweda :)