TPZN - Forum numizmatyczne

Ogólnie o numizmatyce => Artykuły i porady => Literatura - spisy treści => Wątek zaczęty przez: rara_avis w 20 Grudzień 2009, 22:05:39

Tytuł: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: rara_avis w 20 Grudzień 2009, 22:05:39
Numer 1/2003

Pamiątka chocimskiego zwycięstwa
Nazewnictwo numizmatyczne papierowych znaków pieniężnych i ich elementów
Monety serii "Patriota" emisji 1990
Polonica u Jeana Elsena
Julien Kazimierz 1926-2003

Numer 2/2003

Czy napewno Steven van Herwijck był w Polsce
40-lecie Polish American Numismatic Association
Katalog medali wydanych przez P.A.N.A.
Monety "Solidarność" bite za granicą
Pierwsze polskie pieniądze papierowe, sposoby zabezpieczania oraz ich twórcy
Aleksandrowicz Jan 1864?-1939

Numer 1(3)/2004

Kształt przestrzeni
Ewa Olszewska-Borys. 38 lat twórczości medalierskiej
Historia wspólnej waluty europejskiej, część I. Propagowanie Ecu na medalach
Ćwierćtalar toruński droższy od dukatów {29 aukcja WCN}
200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza w numizmatyce
Symbole honorowego krwiodawstwa PCK w województwie mazowieckim
Psie identyfikatory jako obiekty kolekcjonerstwa
O dwóch monetach spod stempla studukatówki {uzupełnienie artykułu z WZN 1/2003}

Numer 2(4)/2004

Order Świętego Ducha na 330 rocznicę elekcji Jana III Sobieskiego
O produkcji kopii polskich monet i banknotów PTAiN w Warszawie
Ciężarki do monet złotych z XVI-XVII wieku
Nienotowane bony Piskorowa
Fałszywe odmiany banknotu 1000 mkp z 17 maja 1919 r.
Bony orbisowskie z lat sześćdziesiątych
Moje nielegalne hobby

Numer 3(5)/2004

Warszawska trasa monetą wojskową znaczona
Papierowy pieniądz zastępczy w Warszawie
Drewniany medal upamiętniający 40 rocznicę bitwy o Monet Cassino i Powstania Warszawskiego
60 rocznica Powstania Warszawskiego na monetach
Tytuły i twórcy medali wybitych w Mennicy Państwowej S.A w 1999 roku
Soubise-Bisier Gustaw 1849-1937

Numer 4(6)/2004

Warszawskie papiery wartościowe
Program emisyjny pamiątkowych ćwierćdolarówek USA
Nowopoznane monety polskich spółdzielni i kasyn wojskowych z lat 1925-1939
Nieznany medal Leopolda Goździejewskiego
Tytuły i twórcy medali wybitych w Mennicy Państwowej S.A w 2000 roku
Bon "Orbisu" o nominale 50 złotych
Polskie "euro" 2004 wydane w Wielkiej Brytanii

Numer 1(7)/2005

Odznaczenia polskie produkowane w Związku Sowieckim
Ordery i odznaczenia państwowe nadane w latach 1943-2004
Ciężarek monety holenderskiej znaleziony w Gdańsku
Rzadki denar książęcy Bolesława Śmiałego
Nieznana dotychczas odznaka pamiątkowa ambulatorium dentystycznego legionów polskich
Talony Domów Towarowych "Centrum"
Solecki Adam 1893-1944
Pamiątkowe banknoty i monety węgierskie

Numer 2(8)/2005

Początki działalności emisyjnej Narodowego Banku Polskiego
Monety 7 dyonu artylerii konnej z Poznania
Denar jagielloński z XV w. Znaleziony w Piasecznie
Denar Trajana znaleziony w pobliżu Pułtuska
Niedodrukowany banknot 1000-złotowy 1965
Wzorniki bonów towarowych dla Pewexu i Baltony
Czeki-uprawnienia pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych
Katalog polskich pieniędzy papierowych od 1794, wydanie III
Pierwsze czasopismo archeologiczno-numizmatyczne w Warszawie

Numer 3(9)/2005

Florence Nightingale 1820-1910 i jej medal
Historia wspólnej waluty europejskiej, część II. Monety Ecu
Kolejna półtalarowa klipa elbląska z 1651 roku
Szelągi kurlandzkie z monogramem SA
Tytuły i twórcy medali wybitych w Mennicy Państwowej S.A w 2001 roku
Lokacyje bony oszczędnościowe PKO
Sączek Tadeusz 1932-2005
Z czym Polacy podróżowali do "Demoludów"

Numer 4(10)/2005

Nieznana dwutalarówka spod stempla studukatówki
Złotówka koronna z 1671 roku Michała Korybuta
Moneta europejska w okresie I wojny światowej
Łagrowe kwity rozliczeniowe OGPU z lat 1929-1932
Sowiecki pieniądz okupacyjny na Węgrzech
Tytuły i twórcy medali wybitych w Mennicy Państwowej S.A w 2002 roku
Czesław Kamiński 1918-2000
Bon warszawski z 1861 roku o nominale 15 kopiejek / 1 złoty polski

Numer 1(11)/2006
Kopiejki ruskie Władysława Zygmuntowicza
Stempel studukatówki
Odkrycie bonów spółdzielni I pułku lotniczego
Istnieją bony spółdzielni Wojskowego Instytutu Geograficznego
Ciekawy żeton warszawskich "tanich kuchni"
Ćwierćdolarówki stanowe z 2005 roku
Mało znany medal Kornela Ujejskiego
Depozytowe bony oszczędnościowe PKO
Bony towarowe "Marcpolu"
In vino veritas

Numer 2(12)/2006

Gryf pomorski na monetach Brandenburgii
XVI-wieczne monety Wolnego Miasta Rygi
Monety 21 Warszawskiego Pułku Piechoty
Bawarskie polonicum z XVIII wieku
Czyżby próbne odbicie medalu "Solerti"?
Gdy w Wiśle były ryby...
1 bochenek chleba z XIX wieku
Piwowarczyk Andrzej, współtwórca popularnego pisma numizmatycznego
Wawer Czesław

Numer 3(13)/2006

Monety garnizonu Jabłonna-Legionowo
Krzyż Waleczności gen. Bułak-Bałachowicza
Pamiątka wymarszu batalionu warszawskiego POW
Pierwsza Rada Miejska m.st. Warszawy
Tytuły i twórcy medali wybitych w Mennicy Państwowej S.A w 2003 roku
Gdański żeton kopaczy z XVII wieku
Talony towarowe HIT-u
Wittyg Wiktor 1857-1921

Numer 4(14)/2006

Sesterc głoszący zwycięstwo Trajana w wojnach Rzymu z Dacją
Odnalezienie pierwszej monety ze spółdzielni 2 D.A.K. W Dubnie
Fałszywy półtalar gdański z datą 1640
Ciekawa odmiana trojaka gdańskiego z 1763 roku
Tytuły i twórcy medali wybitych w Mennicy Państwowej S.A w 2004 roku
Zagadkowy medal z 1978 roku
Bon Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł w Warszawie
O wzorach banknotów uzyskanych z NBP w 1948 roku

Numer 1(15)/2007

Jubileusz czterdziestolecia działalności medalierskiej Ewy Olszewskiej-Borys
Mało znany medal z 2002 roku {Pioneer PeKaO}
Na pamiątkę chrztu
Pamiątka przedwojennego kabaretu
Co wiemy o bonach Spółdzielni Pułku Radiotelegraficznego z Warszawy
Czeki podróżnicze Narodowego Banku Polskiego
Jeszcze o monetach mleczarni nadświdrzańskiej
Abramek Zdzisław 1927-2006
Maria Curie-Skłodowska na francuskiej monecie

Numer 2(16)/2007

Bony papierowe w Królestwie Kongresowym w latach 1859-1864
Fałszywy ort gdański z datą 1612
Historia wspólnej waluty europejskiej, część III. Nieoficjalne monety Euro
Pamiątka pierwszego zjazdu strażaków w 1916 roku
Bony towarowe "Geant" i "Lider Price"
O monetach mleczarni nadświdrzańskiej raz jeszcze
Kowalski Marian

Numer 3(17)/2007

Monety Księstwa Kurlandii i Semigalii na polskich aukcjach numizmatycznych
Replika projektu banknotu z Józefem Piłsudskim
Projekty banknotów Banku Polskiego z 1919 roku
Nieznany dotąd liczman "Mleczarni Nadświdrzańskiej"
Żeton warszawskiego browaru Seweryna Junga
Medal i odznaka "starego pijaka"
Pierwowzór rosyjski czy francuski?
Mało znany medal menniczy z 2004 roku
Kolejna odmiana medali chrzcielnych
Rejestr XIX-wiecznych medali polskich i z Polską związanych, część I
Polacy zwycięzcami konkursu na monety z Norwegii

Numer 4(18)/2007

Historia próbnych monet niklowych
Dowódcy Armii Krajowej na monetach
Zagadka emisji bonów białaczowskich rozwiązana
Bony towarowe "Hypernowy" i "Alberta"
Jeszcze jeden medal bawarski i XVII wieku
MUzupełnienie bonów wydanych w Żydaczkowie
Pierwowzór rosyjski czy francuski?
Rejestr XIX-wiecznych medali polskich i z Polską związanych, część II, 1811-1816
Otto Kubicki 1835-1908
Merki, pizreny, przetaki, słupie - pieniądz na lato

Numer 1(19)/2008

Mennictwo Prus Książęcych
Nieznana odmiana szeląga litewskiego z 1617 roku
Jeszcze o żetonach z Popowa z XIX wieku
Pierwsze powojenne monety "próbne"
Gniezno wyłącznym miejscem obiegu emisji 12 pułku dragonów von Armina
Wojskowa cegiełka z Przemyśla
Działalnosc Polonusa zapisana w medalach
Stanisław Mariański 1930-2007

Numer 2(20)/2008

Spółdzielnia i monety 3 pułku lotniczego Poznań-Ławica
Najstarsza moneta prywatna z mojego zbioru
Wzory banknotów emisji 28 lutego 1919 roku
Bon kasyna podoficerskiego 3 pułku lotniczego z Poznania-Ławicy
Odkrycie bonu szpitala psychiatrycznego z Pruszkowa
Nowodzieły jako kategoria monetarna w numizmatycze carskiej Rosji
Sklepy spółdzielni wojskowych

Numer 3(21)/2008

Jubileusz 5-lecia Warszawskiego Stowarzyszenia Numizmatycznego
Druga studukatówka na aukcji w USA
Istnieją lustrzanki z "Żołnierzami" emisji 1975 roku
Monety spółdzielni 4 PSK z Płocka
Warszawskie żetony kinowe
Zagadkowy medal Jana Andrzeja Morsztyna
Rosyjski pierwowzór polskego medalu chrzcielnego
Gdyński epilog zapomnianego emitenta
Rejestr XIX-wiecznych medali polskich i z Polską zwiazanych, część III, 1817-1821

Numer 4(22)/2008

Jubileusz 5-lecia Warszawskiego Stowarzyszenia Numizmatycznego
Historia numizmatycznego ruchu kolekcjonerskiego w Warszawie
Monety cierpią jak ludzie
Bony 4 Pułku Piechoty Legionów z Kielc
Kolejny żeton kinowy warszawski
Niemiecka odznaka za stłumienie Powstania Warszawskiego
Rejestr XIX-wiecznych medali polskich i z Polską zwiazanych, część IV, 1822-1830
Mieczysław Czerski 1911-1999
Sprawozdanie z działalnosci WSN za okres 01.09.2007-31.08.2008

Numer 1(23)/2009

Rola kolekcjonerów numizmatyków w budowaniu zbiorów muzealnych
Monety Spółdzielni 50 P.S.K. z Kowla
Zagadkowy żeton warszawski RDT
Wzory bonów towarowych Banku Pekao S.A. emisji 1960 roku
Nowoodkryty talon Domów Towarowych "Centrum"
Jerzy Dunin-Borkowski 1908-1992
IV Ogólnopolskie Seminarium w Praszce
30-lecie Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach
35-lecie ruchu numizmatycznego w Tarnobrzegu

Numer 2(24)/2009

Monety Elbląga z czasów okupacji szwedzkich
Społdzielnia garnizonu Modlin i jej monety, część I
Monety Kasyna Podoficerów Zawodowych 30 P.S.K. z Warszawy
Warszawski żeton apteczny
Próbny żeton telefoniczny z roku 1990?
Bony towarowe "Polskiego Handlu Spożywczego"
Jeszcze o niemieckiej odznace za stłumienie Powstania Warszawskiego
Warschauschid - odznaka bojowa "Tarcza za Warszawę"
Czeki Pocztowej i Powszechnej Kasy oszczędności
Pamiątka ze ślizgawki w Warszawie

Numer 3(25)/2009

Warszawskie Towarzystwo Numizmatyczne znów istnieje!
Społdzielnia garnizonu Modlin i jej monety, część II
Wokół jednego medalu francuskiego
Jak ocalono Częstochowę i Kraków w 1945 r.
Mało znany medal menniczy z 2003 roku
Rejestr XIX-wiecznych medali polskich i z Polską zwiazanych, część V, 1831-1840
Żeton narzędziowy O.A.W. z Warszawy-Pragi
Tygrysia zagadka
Członkowie WSN w okresie 2003-2009
Sprawozdanie z działalności WSN

Numer 4(26)/2009

80 lat warszawskiego ruchu numizmatycznego
Czy moneta jest dokumentem?
Kontrmarka "Tanich kuchni" w Warszawie
Warszawski żeton kinowy "10% dla mnie"
Warszawski zeton kinowy "10% dla mnie" - ad vocem
Z miasta... bony miejskie
Warszawska marka piwna z XIX wieku
Marka narzędziowa warsztatów Praga Nadwiślańska
Nieznany mi medal Politechniki Warszawskiej
Czy były bony spółdzielni 8 PAL z Płocka
Z miasta... wykrycie fabryki monet
Rejest XIX-wiecznych medali polskich... część VI, 1841-1846
V Ogólnopolskie Seminarium Numizmatyczne w Praszce
Jubileusz bielskich numizmatyków
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: rara_avis w 21 Grudzień 2009, 20:33:33
Możliwa jest prenumerata WZN.
Koszt rocznej prenumeraty to 30 zł

Informacje na stronie http://www.wtn.org.pl/pubs.php (http://www.wtn.org.pl/pubs.php) lub pod adresem mailowym prenumerata@wtn.org.pl
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: Mikołaj w 22 Grudzień 2009, 11:44:35
Można również zapisać się do WTN i wtedy prenumerata kosztuje 10 zł :)
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: rara_avis w 22 Grudzień 2009, 11:56:48
Można również zapisać się do WTN i wtedy prenumerata kosztuje 10 zł :)

A ile kosztuje składka roczna ?? Bo tego nigdzie nie znalazłem na stronie WCNu.
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: Mikołaj w 22 Grudzień 2009, 14:51:02
Strona WTN jest w budowie dopiero, ale pewnie znajdzie się i ta informacja.
Składka wynosi 50 zł rocznie
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: rara_avis w 22 Grudzień 2009, 18:18:39
Składka wynosi 50 zł rocznie

50 zł składki + 10 zł prenumerata < 30 zł prenumerata
:)

Przy najmniej dla mnie jest to niezbyt opłacalne, może dla tego ze w Warszawie ostatnio bywam sporadycznie i nie mógłbym uczestniczyć w życiu Towarzystwa.
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: Eothain w 22 Grudzień 2009, 23:19:12
Czy ma ktoś może dostęp do Zeszytów? Interesowałoby mnie kilka artykułów. Będę bardzo wdzięczny za jakieś skany, przesłane na maila. A co mnie zaciekawiło? Tematy Wazowo-Poznańskie ;)
Numer 2(24)/2009 Monety Elbląga z czasów okupacji szwedzkich
Numer 1(19)/2008 Nieznana odmiana szeląga litewskiego z 1617 roku
Numer 2(20)/2008 Spółdzielnia i monety 3 pułku lotniczego Poznań-Ławica
Numer 2(16)/2007 Fałszywy ort gdański z datą 1612
Numer 1(11)/2006 Kopiejki ruskie Władysława Zygmuntowicza
                         Stempel studukatówki
Numer 4(14)/2006 Fałszywy półtalar gdański z datą 1640
Numer 2(8 )/2005   Monety 7 dyonu artylerii konnej z Poznania
Numer 3(9)/2005   Kolejna półtalarowa klipa elbląska z 1651 roku

Będę bardzo wdzięczny.
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: Mikołaj w 22 Grudzień 2009, 23:42:06
Mam numer 2(20)/2008 Spółdzielnia i monety 3 pułku lotniczego Poznań-Ławica.
Skany mogę zrobić po świętach, ale proszę się mi przypomnieć 27 lub 28 grudnia.
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: Wrocek w 23 Grudzień 2009, 10:23:55
A ja powinienem mieć Nr 2(24)/2009 Monety Elbląga z czasów okupacji szwedzkich. Również - tak jak Mikołaj - proszę, abyś mi przypomniał o tym po świętach, najlepiej pisząc na PW, to zrobię skan nawet całego numeru.

Pozdrawiam
Wrocek
TPZN 033  V-ce Prezes
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: trojak79 w 23 Grudzień 2009, 10:58:41
Jeśli ktoś posiada to ja poproszę artukuł "Ciekawa odmiana trojaka gdańskiego z 1763 roku " z numeru 4(14)/2006. Z góry dziękuję :)
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: Eothain w 02 Styczeń 2010, 11:25:33
Bardzo dziękuję za przesłane artykuły Mikołajowi i Wrockowi.
Jednocześnie proszę, gdyby ktoś mógł i miał czas o skany innych interesujących artykułów. Z góry dziękuję i pozdrawiam
Michał
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: Shiver w 15 Styczeń 2010, 17:22:39
Od nabliższego czwartku rozprowadzany będzie nowy numer WZN: http://www.wtn.org.pl/wzn.php
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: Mikołaj w 15 Styczeń 2010, 17:58:46
Super!
Ja szczególnie polecam ten numer  ;)
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: rara_avis w 15 Styczeń 2010, 19:17:29
Ja szczególnie polecam ten numer  ;)

Mikołaju, a dlaczego tak polecasz ten numer ?

Przy takiej zachęcie czekam niecierpliwie na listonosza z przesyłką z WTN :)
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: Mikołaj w 16 Styczeń 2010, 09:41:33
zastanawia mnie nowa moneta ze szpitala w Modlinie.
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: Eothain w 24 Styczeń 2010, 10:13:35
A mnie zaciekawił artykuł 10.000 fałszywych 1-złotówek. O jakich złotówkach jest tutaj mowa? Z jakiego okresu?
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: Shiver w 24 Styczeń 2010, 11:00:50
Cykl "Z miasta...", który zapoczątkowaliśmy w poprzednim numerze są to międzywojenne (póki co) notatki prasowe. Ostatnia pochodzi z „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” z 7 maja 1937 roku. Będą one wkrótce publikowane również na stronie WTN.
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: rara_avis w 02 Luty 2010, 17:51:05
Czy ktoś z kolegów ma wykupioną prenumeratę WZM ? Jestem ciekaw jak wygląda sprawa z rozprowadzaniem zeszytów wśród prenumeratorów, ja jeszcze nie dostałem przesyłki :(
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: Shiver w 02 Luty 2010, 17:55:39
Sprawdzę czy były już wysyłane ;)
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: rara_avis w 09 Wrzesień 2010, 12:00:03
Jest już nowy numer:

Nr 3 (29) lipiec - wrzesień 2010

Pamiątki po Józefie Szuberli
Żetony dominalne z Kozłowa
Z miasta... Bar i Winiarnia "Zagłoba"
Rosyjskie monety wojskowe z Osowca
Jeszcze w sprawie żetonów telefonicznych
Z miasta... Zakłady Mleczarskie "GORDOWO"
Rejestr XIX-wiecznych medali polskich... część VII, 1847-1850
Z żałobnej karty
Katarzyna Piskorska 1937-2010
Mieczysław Niemczyk 1923-2010
Marek Wójcicki 1946-2010
Wydarzenia
25-lecie "GROSZA"
Wystawa "Wybrane projekty banknotów NBP"
I aukcja Antykwariatu Numizmatycznego
Dukaty warszawskie
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: Rydzu023 w 09 Wrzesień 2010, 15:07:02
Potwierdzam. Do mnie nowy numer również zawitał  :)
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: pasjonatort w 05 Lipiec 2013, 23:18:30
Pytanie głównie kieruję do Kolegi Shivera ale oczywiście jeśli ktoś zna odpowiedzi to proszę napisać ;)

Czy istnieje możliwość zakupu pojedynczych archiwalnych numerów?
Jaka wtedy jest cena? A jaki jest koszt za cały rocznik?

Kolejna sprawa dotyczy wydarzeń o tematyce "Spotkanie kolekcjonersko-wymienne".
Czy spotkanie jest dostępne dla wszystkich czy tylko dla członków WTN?
Tak w skrócie, jak wygląda takie spotkanie?
Czy wcześniej istnieje jakiś spis, co będzie dostępne lub co jest poszukiwane?
Z góry dziękuję za wyjaśnienia.
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: pasjonatort w 14 Lipiec 2013, 12:34:07
Spis treści tegorocznych numerów:

Nr 1 (39) 2013
Emisja pieniądza Rządu Narodowego w Powstaniu Styczniowym –w 150–lecie
Żetony kasynowe Klubu Ruskiego w Warszawie
Ortów polskich historia w skrócie (c.d)

Nr 2(40) 2013
Pierwsza polska moneta
Materiały do historii warszawskiego ruchu numizmatycznego
Żeton usługowy Feliksa Schlagera
Żetony J. C. H.
Z miasta... Medal Wielki Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskiem
Medal I. Wystawy Kart Pocztowych w Krakowie z 1899 roku
Medal I. Wszechsłowiańskiej Wystawy Filatelistycznej
Odznaki pamiątkowe Pogotowia Ratunkowego Warszawskiego
Konrad Berezowski 1869-1944
Samorządowe odznaki zaszczytne

Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: pasjonatort w 14 Lipiec 2013, 12:39:24
Nie otrzymawszy żadnej odpowiedzi na wcześniejsze pytania rozumiem, że milczenie oznacza:

NIE ma możliwości zakupu pojedyńczych archiwalnych numerów.
A co za tym idzie, brak ceny.
NIE są dostępne spotkania dla obcych.

DZIEKUJĘ za pomoc :)
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: Mikołaj w 31 Styczeń 2014, 11:46:19
Jest możliwość zakupu archiwalnych numerów - cena bodajże 5 zł za sztukę + koszty wysyłki.
Zapraszam również na spotkania - otwarte są dla każdego.

 :D
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: pasjonatort w 31 Styczeń 2014, 20:14:05
Witam Kolegę Mikołaja po długiej nieobecności na Forum ;)
Dziękuję za odpowiedź :)
Widzę, że ten rok zapowiada się ciężko dla numizmatycznych pism.
WZN teraz będą wydawana raz na pół roku, a GZN będą tylko w wersji elektronicznej i miejmy nadzieję, że nowy numer będzie co miesiąc.
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: Glider w 23 Styczeń 2016, 11:59:01
Ukazał się nowy numer Warszawskich Zeszytów Numizmatycznych.
http://www.wtn.org.pl/wzn_arch.php?year=2015

To jest dobra wiadomość. Niestety jest i zła.
Wydawanie WZN od 2016 roku zostało zawieszone.
http://www.wtn.org.pl/pubs.php
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: Bigos w 20 Listopad 2020, 17:59:50
Cześć. Czy istnieje możliwość zakupu archiwalnych nr Zeszytów?
Tytuł: Odp: Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
Wiadomość wysłana przez: jmskelnik w 20 Listopad 2020, 21:58:34
W 2016 roku działał jeszcze e-mail poczta@wtn.org.pl (nie wiem jak teraz, ale proszę próbować), na który napisałem wiadomość z zamówieniem numerów archiwalnych. Odpisał mi p. Walerian Piotrowski, dzięki uprzejmości którego kupiłem poszukiwane numery w cenie 10, 15 i 30 zł. Zależnie od numeru.