TPZN - Forum numizmatyczne

Antyk i Średniowiecze => Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej => Wątek zaczęty przez: Hermogenes w 02 Maj 2011, 23:47:02

Tytuł: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 02 Maj 2011, 23:47:02
Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,

po dłuższym milczeniu spowodowanym przez natłok pracy zawodowej powoli powracam na Forum i do zagadnień stricte numizmatycznych. Dziś ostatecznie ułożyłem program III edycji TWNA, który dojrzewał w rozmowach z pozostałymi organizatorami już od zakończenia II edycji w lutym br. Oto rzeczony program:

Warsztaty zaplanowane zostały na 3 dni (czwartek-sobota) i będą obejmować następne moduły tematyczne:
8 września (od godz. 12.00 do 19.00, między modułami przerwa na obiad – od 14.30 do 15.00 oraz na kawę):
- „Wprowadzenie do mennictwa świata greckiego” – 2 godz. wykładu + 30 min. dyskusji
- „Wprowadzenie do mennictwa rzymskiego” – 2 godz. wykładu + 30 min. dyskusji
- „Moneta jako źródło archeologiczne” – 2 godz. wykładu + 30 min. dyskusji
9 września (od godz. 10.00 do 18.30, między modułami obiad - od 14.30 do 15.30):
- „Numizmatyka a prawo. Karne, administracyjne oraz cywilne aspekty kolekcjonowania monet ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki antycznej” – 1,5 godz. wykładu + 45 min. dyskusji
- „Nummus locutus. Legendy i skróty na monetach republiki rzymskiej oraz imperialnych i prowincjonalnych” – 1,5 godz. wykładu + 45 min. dyskusji
- „Personifikacja Rzymu na monetach od republiki do późnego cesarstwa” – 1,5 godz. prezentacji + 30 min. dyskusji
- „Artemida/Diana na monetach antycznych” – 1,5 godz. prezentacji + 30 min. dyskusji
10 września (od godz. 10.00, o godz. 14.00 obiad i zakończenie warsztatów):
- „Czyszczenie i konserwacja antycznych monet brązowych” - 2 godz. wykładu + 2 godz. ćwiczeń.

Charakterystyka:
- „Wprowadzenie do mennictwa świata greckiego” – moduł (przygotowany przez B. Awianowicza) obejmuje następujące zagadnienia: terminologia numizmatyczna, systemy wagowe i nominały greckie, początki pieniądza, ogólna charakterystyka mennictwa epoki archaicznej, klasycznej i hellenistycznej, rozwój legend i oznaczeń na monetach greckich, monety Persji Achemenidów oraz partyjskie, naśladownictwa monet (greckie, celtyckie i inne).
- „Wprowadzenie do mennictwa rzymskiego” - moduł (przygotowany przez B. Awianowicza) poświęcony następującym zagadnieniom: początki mennictwa rzymskiego, rzymskie nominały czasów republiki i cesarstwa, ikonografia i rozwój legend na monetach republikańskich oraz cesarskich (również prowincjonalnych), moneta jako nośnik propagandy, kryzys wieku III, chrystianizacja mennictwa w wieku IV i V.
- „Moneta jako źródło archeologiczne” – moduł (opracowany przez K. Jarzęckiego) poświęcony m.in. roli monety jako kontekstu dla innych obiektów archeologicznych oraz  innym obiektom (np. ceramice) jako  pomocy przy datowaniu monet; wykład obejmuje również informacje o najważniejszych znaleziskach monet w Polsce i na świecie.
- „Numizmatyka a prawo. Karne, administracyjne oraz cywilne aspekty kolekcjonowania monet ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki antycznej” – moduł (przygotowany przez P. Grońskiego) obejmie prezentację podstawowych przepisów prawnych regulujących obszary istotne z punktu widzenia numizmatyki z odniesieniem do konkretnych przykładów i orzeczeń sądowych oraz stanowisko służb archeologicznych, naukowców i organów Policji; po wykładzie przewidziana dyskusja, w trakcie której autor postara się pomóc w wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości dotyczących stosowania przepisów związanych z kolekcjonowaniem monet.
- „Nummus locutus. Legendy i skróty na monetach republiki rzymskiej oraz imperialnych i prowincjonalnych” – moduł (opracowany przez B. Awianowicza) poświęcony rozwiązywaniu skrótów w tytulaturze urzędniczej i cesarskiej oraz w podpisach bóstw i personifikacji na monetach rzymskich z uwzględnieniem odpowiednich form gramatycznych oraz tłumaczeniu i interpretacji napisów łacińskich (na monetach republiki i cesarstwa) i greckich (na monetach prowincjonalnych okresu cesarstwa).
- „Personifikacja Rzymu na monetach od republiki do późnego cesarstwa” – moduł (przygotowany przez J. Rakoczego) poświęcony przemianom wizerunku Romy (personifikacji Rzymu) oraz symboli z Rzymem związanych (wilczyca, Romulus i Remus).
- „Artemida/Diana na monetach antycznych” – moduł (przygotowany przez K. Jarzęckiego) poświęcony różnym przedstawieniom Artemidy na monetach greckich i odpowiadającej jej Diany na monetach rzymskich obejmujące różnorodne przedstawienia bogini od Efezu, poprzez greckie poleis i królestwa hellenistyczne krainy aż po Rzym i jego prowincje do III w. po Chr.
- „Czyszczenie i konserwacja monet antycznych” – moduł M. Kołyszki popularyzujący fachową wiedzę konserwatorską, jaką zastosowano m.in. do oczyszczania i zabezpieczania monet rzymskich ze skarbu w Ptolemais, oraz przynoszący praktyczne porady na temat rodzajów patyny, metod czyszczenia i konserwacji monet brązowych starożytnej Grecji i Rzymu, z których część będzie można zastosować w warunkach domowych.

Warsztaty poprowadzą:
- Bartosz Awianowicz – filolog klasyczny, adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej UMK, prezes Toruńskiego Oddziału PTN, autor podręcznika Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej dla historyków i archeologów (1. wyd. w r. 2006, 3. w 2010 r.), kompendium legend i skrótów na monetach republikańskiego Rzymu pt. Monety Republiki Rzymskiej. Kompendium (2010) oraz artykułów z zakresu epigrafiki i numizmatyki antycznej; współpracuje z wiedeńskim Institut für Numismatik und Geldgeschichte.
- Paweł Groński – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; do 2004 r. specjalista w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; współpracownik Kancelarii Premiera i Sejmu RP oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor publikacji m. in. z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa pracy; pasjonat numizmatyki (głównie antycznej) od ponad 20 lat.
- Krzysztof Jarzęcki – archeolog, członek Toruńskiego Oddziału PTN, autor pracy magisterskiej o monetach bosporańskich oraz artykułów na ten temat, tłumacz tekstów numizmatycznych z j. rosyjskiego, w przygotowywanej pod kierunkiem prof. Mariusza Mielczarka rozprawie doktorskiej bada m.in. mennictwo północnych wybrzeży Morza Czarnego.
- Marek Kołyszko – archeolog – specjalista w zakresie konserwacji zabytków archeologicznych, kierownik Pracowni Dokumentacji i Konserwacji Instytutu Archeologii UMK, oczyszczał i konserwował m.in. monety rzymskie ze skarbu odkrytego przez polską ekspedycję w Ptolemais (Libia) w 2007 r.
- Jacek Rakoczy – archeolog, asystent w Zakładzie Archeologii Antycznej UMK, członek Toruńskiego Oddziału PTN, autor artykułów archeologicznych i numizmatycznych oraz gotowej już rozprawy doktorskiej o skarbach monet rzymskich z terenów Polski, napisanej pod kierunkiem prof. Mariusza Mielczarka.

Warunki uczestnictwa:
Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w warsztatach do końca sierpnia 2011 r. Prosimy też o informację, czy będą Państwo uczestniczyć w całości, czy też w części przewidzianych zajęć. Jeśli przyjeżdżają Państwo jedynie na część warsztatów, prosimy o informację o konkretnych terminach.
Koszt uczestnictwa w warsztatach: 100 zł za całość, 70 zł za dwa dni lub 40 zł za udział w wybranym module jednodniowym (w cenę wliczony obiad i materiały). Dla studentów udział darmowy (dodam, że zwolnienie z opłat studentów możemy wprowadzić dzięki ofiarności m.in. członków Forum TPZN, którzy zechcieli wspomóc Fundację "Traditio Europae" 1% swego podatku).

Prosimy o wpłaty najpóźniej do 6 września 2011 r. na konto Fundacji „Traditio Europae” w Volkswagen Bank Direct: 16 2130 0004 2001 0426 1574 0001 z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe – numizmatyka antyczna”.

Mam nadzieję, że kolejna edycja Warsztatów w powyższym kształcie spełni choć część Państwa/Waszych oczekiwań. Zachęcam do dzielenia się ze mną opiniami tutaj i na odsłonie TWNA na Facebooku: http://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.110166452370042.15712.100001300646124#!/pages/Toru%C5%84skie-Warsztaty-Numizmatyki-Antycznej/134793483226063?sk=wall

Pozdrawiam Wszystkich serdecznie

Bartosz Awianowicz
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Aurelius w 03 Maj 2011, 07:23:12
A zatem do zobaczenia  :) P.S. Dziękuję za płytę z materiałami.
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Lech Stępniewski w 03 Maj 2011, 12:26:52
Panie Bartoszu! Z podziwem patrzę na ten kawał dobrej roboty, którą Pan robi!

Imponuje mi też Pana metodyczność i zorganizowanie. Chciałem się dzisiaj poobijać, ale teraz, po Pana poście, jakoś nie wypada...
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 03 Maj 2011, 13:12:07
Drogi Pawle!

Już się cieszę na nasze wrześniowe spotkanie w Toruniu i Twój wykład :)

Szanowny Panie Lechu!

Dziękuję za miłe słowa, ale to przecież dopiero zapowiedź tego, co będzie za cztery miesiące, więc może się Pan dziś śmiało "poobijać". Ja sam, gdyby nie konieczność przygotowania jutrzejszych zajęć, też chętnie odpocząłbym sobie...

Pozdrawiam serdecznie!

B.A.
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Aurelius w 03 Maj 2011, 13:28:00
Ja też Bartku zacieram ręcę na samą myśl o spotkaniu i Warsztatach   :) P.S. Niestety również dzisiaj jestem daleko od obijania ... ahhh...
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: DIVUS JULIUS w 03 Maj 2011, 22:02:25
Zdaję sobie sprawę ze mamy dopiero maj - ale bardzo się cieszę ze kolejne warsztaty się odbędą. Wstępnie jestem zdecydowany wziąć udział. Nie mogę na tę chwilę niestety potwierdzić na 100% czy uda mi się  przyjechać, ale proszę wstępnie wpisać mnie na listę uczestników.
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Chalupski w 03 Maj 2011, 23:30:25
Przymierzę się do udziału.
Najprawdopodobniej 2 dni - 9 i 10 września.
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: zenonmoj w 04 Maj 2011, 11:52:29
Witam!
Proszę o wstępne wpisanie na listę uczestników.
Może wreszcie uda mi się do Torunia dojechać...
Pozdrawiam
Zenon M.
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 04 Maj 2011, 17:57:35
Quirites,

voluntate vestra adventus Thorunium valde gaudeo!

Rzymianie,

wasza wola przybycia do Torunia cieszy mnie wielce!

Kiedy tylko termin III edycji TWNA będzie się zbliżał, będę Panów prosił o dokładniejsze dane, tj. imię, nazwisko i adres, bym po zakończeniu warsztatów mógł przesłać Panom wykorzystane prezentacje i ewentualnie inne materiały.

Tymczasem pozdrawiam serdecznie!

B.A. 
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Mutaxi w 04 Maj 2011, 19:46:14
Witaj Bartku,

wbijam na Republikę, będę 09.09.11 pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia

Andrzej
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: hermiona w 03 Czerwiec 2011, 14:40:56
Witam!

ja również bym chciała uczestniczyć w tych warsztatach:) w zasadzie to jestem na to zdecydowana...:)
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 03 Czerwiec 2011, 16:22:06
Salvete!

Dziękuję za kolejną deklarację uczestnictwa. W imieniu organizatorów mogę śmiało powiedzieć, że cieszy nas uczestnictwo każdego z Forowiczów TPZN!

Valete!

B.A.
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Orpio w 18 Sierpień 2011, 22:22:20
Witam wszystkich (po krótkiej przerwie)!

Warsztaty coraz bliżej, czas na jakieś deklarację!  ;)

Ja będę (najprawdopodobniej) na dwa dni 9-10 września.  :D Już się na to cieszę!
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Mutaxi w 20 Sierpień 2011, 12:39:52
Kochani,

a jak to jest z wieczorami, noclegami, jakieś spotkanka? Gdzie nocujecie?

Pozdrowionka

A.
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Orpio w 21 Sierpień 2011, 16:01:39
Andrzeju,

dałem znać na priv.
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 21 Sierpień 2011, 22:37:29
Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,

bardzo się cieszę, że wybieracie się na III edycję TWNA. Ponieważ zbliża się już koniec sierpnia, uprzejmie przypominam o uiszczaniu wpłat lub przynajmniej o konkretnym poinformowaniu mnie o Waszym uczestnictwie. Ze swej strony służę m.in. wszelką poradą logistyczną.

Pozdrawiam serdecznie i już cieszę się na nasze spotkanie

B.A.
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: DIVUS JULIUS w 02 Wrzesień 2011, 15:40:59
Witam.
Wybieram się na warsztaty na dwa dni. Będę w Toruniu w piątek oraz w sobotę.Pozostaje tylko problem znalezienia jakiegoś hoteliku. Mają może panowie coś na oku?
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Tomanek w 02 Wrzesień 2011, 18:12:13
Spora część obstawiła już wypróbowany wcześniej hotel Polonia.
Na jedną nockę idealny ;)
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: DIVUS JULIUS w 02 Wrzesień 2011, 19:32:06
W takim razie nie będę się wyłamywał i również zarezerwuję nocleg w hotelu Polonia.
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Aurelius w 02 Wrzesień 2011, 19:38:59
Panowie - ja oczywiście rezyduję w Polonii. W apartamencie prezydenckim. Żartowałem  ;) Do miłego  ;D
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Orpio w 03 Wrzesień 2011, 13:52:50
To Polonia zarobi! Ja też tam będę nocował!
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Aurelius w 03 Wrzesień 2011, 20:23:28
Rozmawiałem dzisiaj z Bartkiem i padła luźna propozycja żeby Polonia dała jakiś rabat dla uczestników TWNA albo kasę na spotkania, przeca to reklama jak nic  ;)
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 03 Wrzesień 2011, 22:16:23
Salvete,

teraz już za późno, ale przed kolejną edycją przejdę się do "Polonii" i powiem, że TWNA dostarczają im dwa razy w roku dobrych gości. Może na luty uda się mi uzyskać jakiś rabat... Tymczasem jednak czekam na Panów! Już teraz mogę powiadomić, że w piątek o godz. 20.00 mamy zarezerwowane miejsce we włoskiej knajpce Padre Direttore (tak, tak, nazwa w Toruniu nieprzypadkowa, ale proszę o spokój, ojciec dyrektor T.R. nie jest właścicielem lokalu).

Pozdrawiam, valete!

B.A.

Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Mutaxi w 04 Wrzesień 2011, 14:38:06
Muhahahaha ...

Mam, ostatnią jedynkę  ;D
Już mi pani na recepcji dwójkę do wykorzystania dla jednego sposobiła, ale jest jedyneczka.
Do zobaczenia w piatek!

Andrzej
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: okejos w 04 Wrzesień 2011, 18:49:30
niestety wrzesien jest dal mnie bardzo obłozony zwłaszcza weekendy.  rocznica wrzesnia 39. ktos musi jeszdzic czołgami :D
http://www.youtube.com/watch?v=z360VANoDjo
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Shiver w 04 Wrzesień 2011, 19:30:43
Ja niestety się nie zjawię z przyziemnych względów finansowych.
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: borsuk1977 w 04 Wrzesień 2011, 19:51:18
niestety wrzesien jest dal mnie bardzo obłozony zwłaszcza weekendy.  rocznica wrzesnia 39. ktos musi jeszdzic czołgami :D
http://www.youtube.com/watch?v=z360VANoDjo

Ale chyba to nie Pan "poległ" na końcu? ;)

A tak swoją drogą to też bardzo chętnie bym się zjawił, ale jak na złość nigdy mi nie pasuje wyjazd do Polski kiedy są warsztaty :( Może następnym razem się uda...
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: okejos w 04 Wrzesień 2011, 20:26:11
niestety wrzesien jest dal mnie bardzo obłozony zwłaszcza weekendy.  rocznica wrzesnia 39. ktos musi jeszdzic czołgami :D
http://www.youtube.com/watch?v=z360VANoDjo

Ale chyba to nie Pan "poległ" na końcu? ;)

juz przywykłem. kiedy jezdze niemieckimi to nawet jak jest dwóch polaków z pistoletem to przegrywamy :D jest prawda czasu i prawda ekranu :D
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Mutaxi w 10 Wrzesień 2011, 14:34:06
Salvete!

A ja wczoraj w Toruniu byłem, dobrze się bawiłem, wspaniałych ludzi poznałem, wiele dowiedziałem, niezbyt dlugo pospałem, wspaniale biesiadowałem :)

Czego i innym życzę na kolejnych TWNA.

Bartku, czapki z głów, dziękujemy i prosimy o jeszcze!
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Aurelius w 10 Wrzesień 2011, 21:29:36
Dziękuję Panowie! Było super  ;D Podpisuję się pod słowami Andrzeja. Po raz pierwszy też (i chyba nieostatni) miałem zaszczyt poniekąd współtworzyć Warsztaty i ich zawartośc merytoryczną. Za uwagę i świetną dyskusję bardzo dziękuję i już nie mogę się doczekać następnego razu, tym bardziej, że wciąż pojawia się wiele pomysłów na kolejne tematy!
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Tomanek w 11 Wrzesień 2011, 12:33:19
Zgodnie z warsztatową tradycją - było SUPER!

Różnorodność pasjonujących tematów: od zagadnień meandrów prawnych i lingwistycznych, poprzez konkretne wątki główne na przedstawieniach monetarnych (Roma oraz Artemida/Diana) do ćwiczeń chemicznych w pracowni konserwatorskiej. Wszystko przygotowane i przeprowadzone na piątkę z dużym plusem.
Tradycyjna wieczorna biesiada kończąca się w okolicach śniadania i setki ciekawych tematów pobocznych w trakcie rozmów kuluarowych.

Byle tak dalej :)

Jeszcze raz gorące podziękowania dla organizatorów oraz współuczestników tego numizmatycznego święta :-*
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Orpio w 11 Wrzesień 2011, 15:19:47
Dołączam się do Waszych podziękowań dla organizatorów! Bartku trzymaj tak dalej!

Cieszę się, że Warsztaty rosną w siłę. Jestem bardzo ciekawy jak rozwinie się (już chyba stały punkt) konserwacji monet. Pomysł na rozpatrywanie na szczegółowych przykładach jest bardzo dobry!

Kolacja, była bardzo sympatyczna. Miła atmosfera, dobre trunki i jedzenie - czego chcieć więcej?! Szkoda, że następne spotaknie dopiero za pół roku! ;)

Pozdrawiam wszystkich! Naprawdę były to miłe chwile!

Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 12 Wrzesień 2011, 00:39:23
Salvete Carissimi!

Dziękuję za Wasze ciepłe słowa pod adresem organizatorów III edycji TWNA! Cieszę się niezmiernie, żeście zadowoleni i macie ochotę na więcej! Cieszę się również, że Paweł (Aurelius) w tak świetnym stylu dołączył do prelegentów. Aspekty prawne kolekcjonerstwa z pewnością zagoszczą na stałe w programie TWNA.
Na zakończonych raptem w sobotę warsztatach padły już pewne propozycje na temat kolejnej (lutowej) edycji, której program i kształt będę jeszcze z Wami konsultował. Zanim jednak przystąpię do pracy nad IV edycją, zachęcam do obejrzenia zdjęć z III. Poniżej raptem kilka, więcej na Facebooku:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.249532755085468.61389.134793483226063

Valete!
B.

 
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: DIVUS JULIUS w 12 Wrzesień 2011, 15:11:36
BYŁO NAPRAWDĘ SUPER. Bardzo się cieszę ze mogłem poznać kolegów osobiście. Nic nie zastąpi pisania na forum od niekończących się rozmów o numizmatyce do białego rana. Bartkowi gratuluję pomysłu i z niecierpliwością czekam na nasze kolejne spotkanie w lutym.
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Eneasz w 12 Wrzesień 2011, 17:56:44
Serdeczne dzięki za bardzo udane warsztaty! Zgadzam się, że były SUPER - jeszcze więcej, lepiej i ciekawiej niż sobie wyobrażałem. Byłem tu pierwszy raz i bardzo się cieszę, że przyjechałem. Pozdrowienia dla wszystkich uczestników!
Tytuł: Odp: III edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Aurelius w 12 Wrzesień 2011, 20:41:23
Cieszę się również, że Paweł (Aurelius) w tak świetnym stylu dołączył do prelegentów.
Dzięki Bartku za ciepłe słowa. Nawet nie wiesz jak się cieszę, że mogłem współtworzyć Warsztaty! Również bardzo Ci dziękuję i już nie mogę się doczekać następnych! Do miłego zobaczenia (na pewno wcześniej niż w lutym ;) )