TPZN - Forum numizmatyczne

Antyk i Średniowiecze => Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej => Wątek zaczęty przez: Hermogenes 29 Kwiecień 2012, 21:46:47Tytuł: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes 29 Kwiecień 2012, 21:46:47
Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,

w ciągu tygodnia zamieszczę w tym wątku program kolejnej, piątej już edycji TWNA, która odbędzie się w dniach 6-8 września br.

Zanim to jednak uczynię, chciałbym już teraz podziękować naszemu warsztatowemu i forumowemu Koledze znanemu szerszemu gronu pod nickiem Mutaxi za przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji Traditio Europae - współorganizatora Warsztatów!
Jeśli jeszcze ktoś z Państwa / Was nie rozliczył się z fiskusem, przypominam KRS Fundacji:
0000291792

Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanej majówki!

B.A.


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes 06 Maj 2012, 23:40:33
Salvete! Oto program V edycji TWNA:


Organizatorzy:    Toruński Oddział PTN, Fundacja „Traditio Europae”
         oraz Instytut Archeologii UMK
Patronat:      Institut für Numismatik und Geldgeschichte, Universität Wien
         Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego               
Termin:       6-8 września 2012 roku
Miejsce:      Instytut Archeologii UMK, Szosa Bydgoska 44/48; 87-100 Toruń

Dla kogo?
Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej są cyklem wykładów i zajęć praktycznych z zakresu mennictwa starożytnej Grecji i Rzymu oraz obszarów kulturowo pokrewnych lub zależnych (obejmują zatem również Persję, Partię, monety celtyckie i naśladownictwa z obszaru północnego Barbaricum). Skierowane są do studentów oraz doktorantów archeologii i historii, kolekcjonerów monet antycznych starożytnej Grecji i Rzymu, jak też do wszelkich miłośników kultury antycznej.

Program:
Warsztaty zaplanowane zostały na 3 dni (czwartek-sobota) i będą obejmować następne moduły tematyczne:
6 września (od godz. 12.00 do 19.00, między modułami przerwa na obiad – od 14.30 do 15.00 – oraz dwie przerwy na kawę/herbatę):
- „V edycji TWNA – podsumowanie i plany na przyszłość” – wykład powitalny – 45 min.
- „Wprowadzenie do mennictwa świata greckiego” – 2 godz. wykładu + 30 min. dyskusji
- „Wprowadzenie do mennictwa rzymskiego” – 2 godz. wykładu + 30 min. dyskusji
- „Moneta jako źródło archeologiczne” – 1 godz. wykładu + 15 min. dyskusji
7 września (od godz. 10.00 do 19.00, między modułami obiad – od 14.30 do 15.30 – oraz przerwy na kawę/herbatę):
- „Przepisy prawne regulujące zasady nabywania i wywozu monet antycznych w państwach członkowskich UE oraz krajach wschodniej” – 1,5 godz. wykładu + 45 min. dyskusji
- „Mennictwo Judei w czasach namiestników rzymskich” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji
- „Początki chrześcijaństwa w mennictwie IV w.” – 2 godz. prezentacji + 45 min. dyskusji
- „Zabezpieczanie i czyszczenie monet antycznych - poradnik” – 1,5 godz. Wykładu
8 września (od godz. 10.00, ok. godz. 14.15 obiad i zakończenie warsztatów):
- „Tzw. denary limesowe i monety barbarzyńskie okresu cesarstwa rzymskiego: fałszerstwa czy akceptowane uzupełnienie obiegu monetarnego?” – 1,5 godz. + 30 min. dyskusji
- „Czyszczenie i konserwacja monet antycznych” – 30 min. wprowadzenia + 1,5 godz. ćwiczeń.

Charakterystyka:
- „V edycji TWNA – podsumowanie i plany na przyszłość” (dyskusja prowadzona przez B. Awianowicza i J. Rakoczego) – ponieważ Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej odbywają się już po raz piąty, postanowiliśmy przedstawić uczestnikom podsumowanie dotychczas podejmowanych tematów oraz rozpocząć dyskusję nad charakterem przyszłych Warsztatów. Rosnące zainteresowanie naszą inicjatywną zarówno wśród studentów, jak i kolekcjonerów, ewokuje pytanie, czy nie powinniśmy organizować osobnych wykładów dla konkretnych grup odbiorców. A może właśnie dotychczasowa formuła skupiająca tak różnych słuchaczy, których łączy pasja do antyku i jego mennictwa, jest najlepsza...
- „Wprowadzenie do mennictwa świata greckiego” – stały punkt pierwszego dnia Warsztatów (przygotowany przez B. Awianowicza) obejmuje następujące zagadnienia: terminologia numizmatyczna, systemy wagowe i nominały greckie, początki pieniądza, ogólna charakterystyka mennictwa epoki archaicznej, klasycznej i hellenistycznej, rozwój legend i oznaczeń na monetach greckich, monety Persji Achemenidów oraz partyjskie, naśladownictwa monet (greckie, celtyckie i inne).
- „Wprowadzenie do mennictwa rzymskiego” – stały moduł w pierwszym dniu Warsztatów (przygotowany przez B. Awianowicza) poświęcony jest następującym zagadnieniom: początki mennictwa rzymskiego, rzymskie nominały czasów republiki i cesarstwa, ikonografia i rozwój legend na monetach republikańskich oraz cesarskich (również prowincjonalnych), moneta jako nośnik propagandy, kryzys wieku III, chrystianizacja mennictwa w wieku IV i V.
- „Moneta jako źródło archeologiczne” – moduł (opracowany przez K. Jarzęckiego lub J. Rakoczego) poświęcony m.in. roli monety jako kontekstu dla innych obiektów archeologicznych oraz  innym obiektom (np. ceramice) jako  pomocy przy datowaniu monet; wykład obejmuje również informacje o najważniejszych znaleziskach monet w Polsce i na świecie.
„Przepisy prawne regulujące zasady nabywania i wywozu monet antycznych w państwach członkowskich UE oraz krajach wschodniej” – moduł (przygotowany przez P. Grońskiego) – wykład będzie obejmował prezentację podstawowych przepisów regulujących wywóz i wwóz monet antycznych z różnych państw Europy na teren Rzeczypospolitej Polskiej, obrót numizmatami na terenie UE oraz poza obszarem celnym UE, a także zobowiązania podatkowe wynikające z obrotu numizmatami antycznymi.
- „Mennictwo Judei w czasach namiestników rzymskich” – moduł (przygotowany przez P. Orłowskiego) poświęcony będzie charakterystyce i typologii monet Poncjusza Piłata i trzynastu pozostałych rzymskich namiestników sprawujących władzę na obszarze Judei w latach 6-66 po Chr. Mennictwo prokuratorskie (większość namiestników nosiło tytuł procurator Iudeae) zostanie ukazane w szerszym kontekście monet państwa żydowskiego, obejmując m.in. związane ze znanymi z Ewangelii „wdowie grosze” i „denar czynszowy”.
- „Początki chrześcijaństwa w mennictwie IV w.” – moduł (przygotowany przez T. Speiera) zostanie poświęcony symbolom chrześcijańskim, które zaczęły pojawiać się na monetach Konstantyna I i jego synów, by następnie upowszechnić się za kolejnych władców z dynastii Walentyniana i Teodozjusza I; pokazany zostanie również proces chrystianizacji różnych elementów symboliki pogańskiej, związany z przemianami zachodzącymi w religijności i ustroju grecko-rzymskiej jeszcze w III w. (synkretyzm religijny, wzrost znaczenia kultu solarnego, tetrarchia i dominat). 
- „Tzw. denary limesowe i monety barbarzyńskie okresu cesarstwa rzymskiego: fałszerstwa czy akceptowane uzupełnienie obiegu monetarnego?” moduł (przygotowany przez B. Awianowicza) stanowić będzie rozwinięcie i uzupełnienie tematu: „Antyczne fałszerstwa i naśladownictwa monet rzymskich” zrealizowanego w ramach IV edycji TWNA w lutym 2012 r.; tym razem głównym tematem będą już tylko monety brązowe: tzw. denary limesowe odlewane w okresie kryzysu imperium w III w. oraz prowincjonalne naśladownictwa rzymskich monet brązowych, których wzmożona produkcja datuje się przede wszystkim na dwa okresy: I w. przed i po Chr. oraz III i IV w. po Chr.
- „Zabezpieczanie i czyszczenie monet antycznych - poradnik” – wykład M. Kołyszki poświęcony „pierwszej pomocy” numizmatycznej i metodom czyszczenia i konserwacji monet Grecji i Rzymu, które będzie można zastosować w warunkach polowych (wykopaliska) lub domowych (podręczny warsztat kolekcjonera).
- „Czyszczenie i konserwacja monet antycznych” – moduł (prowadzony przez M. Kołyszkę) pozwalający w profesjonalnym laboratorium konserwatorskim w praktyce wypróbować różne metody profesjonalnego oczyszczania i konserwacji monet antycznych.

Warsztaty poprowadzą:
dr Bartosz Awianowicz – filolog klasyczny, adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej UMK, prezes Toruńskiego Oddziału PTN, autor podręcznika Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej dla historyków i archeologów (1. wyd. w r. 2006, 3. w 2010 r.), kompendium legend i skrótów na monetach republikańskiego Rzymu pt. Monety Republiki Rzymskiej. Kompendium (2010) oraz artykułów z zakresu epigrafiki i numizmatyki antycznej; współpracuje z wiedeńskim Institut für Numismatik und Geldgeschichte.
Paweł Groński – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; do 2004 r. specjalista w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; współpracownik Kancelarii Premiera i Sejmu RP oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor publikacji m. in. z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa pracy; pasjonat numizmatyki (głównie antycznej) od ponad 20 lat.
Krzysztof Jarzęcki – archeolog, członek Toruńskiego Oddziału PTN, autor pracy magisterskiej o monetach bosporańskich oraz artykułów na ten temat, tłumacz tekstów numizmatycznych z j. rosyjskiego, w przygotowywanej pod kierunkiem prof. Mariusza Mielczarka rozprawie doktorskiej bada m.in. mennictwo północnych wybrzeży Morza Czarnego.
dr Marek Kołyszko – archeolog – specjalista w zakresie konserwacji zabytków archeologicznych, kierownik Pracowni Dokumentacji i Konserwacji Instytutu Archeologii UMK, oczyszczał i konserwował m.in. monety rzymskie ze skarbu odkrytego przez polską ekspedycję w Ptolemais (Libia) w 2007 r.
Piotr Orłowski – wieloletni kolekcjoner monet antycznych, łączący w tworzeniu swego zbioru zainteresowania starożytnym mennictwem Ziemi Świętej, monetami drugiej poł. III w. oraz mennictwem sasanidzkim; aktywny uczestnik forów dyskusyjnych TPZN i Forum Ancient Coins.
dr Jacek Rakoczy – archeolog, asystent w Zakładzie Archeologii Antycznej UMK, członek Toruńskiego Oddziału PTN, autor artykułów archeologicznych i numizmatycznych oraz rozprawy doktorskiej o skarbach monet rzymskich z terenów Polski, napisanej pod kierunkiem prof. Mariusza Mielczarka.
Tomasz Speier – wieloletni kolekcjoner monet rzymskich, znawca mennictwa czasów tetrarchii i Konstantyna I, jeden z najaktywniejszych dyskutantów działu „Starożytny Rzym” na forum TPZN.

Warunki uczestnictwa:
Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w warsztatach do 15 sierpnia 2012 r. Prosimy też o informację, czy będą Państwo uczestniczyć w całości, czy też w części przewidzianych zajęć. Jeśli przyjeżdżają Państwo jedynie na część warsztatów, prosimy o informację o konkretnych terminach.
Koszt uczestnictwa w warsztatach: 160 zł za całość, 120 zł za dwa dni lub 80 zł za udział w wybranych modułach w ramach jednego dnia (w cenę wliczony obiad i materiały). Studenci ponoszą 50 % kosztów, tj. 80 zł za trzy, 60 za dwa lub 40 za jeden dzień uczestnictwa.
Prosimy o wpłaty najpóźniej do 31 sierpnia 2012 r. na konto Fundacji „Traditio Europae” w Volkswagen Bank Direct: 16 2130 0004 2001 0426 1574 0001 z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe – numizmatyka antyczna”.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Bartoszem Awianowiczem: bartosz.awianowicz@uni.torun.pl


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: Tomanek 08 Maj 2012, 08:51:40
Pytanie logistyczno-kwatermistrzowskie?

Obóz rozbijamy tradycyjnie w Polonii, czy dla odmiany i urozmaicenia jakieś inne lokum?


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: Orpio 12 Maj 2012, 22:18:42
witam po małej przerwie.
Dla mnie możemy być "wierni" Polonii, a co Koledzy proponują?


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes 16 Sierpień 2012, 11:20:09
Salvete!

Wczoraj minął termin deklaracji uczestnictwa w V edycji TWNA. Zgłosili się doktoranci i pracownicy różnych uczelni, ale wyjątkowo mało kolekcjonerów, którzy stanowili trzon pierwszych trzech edycji Warsztatów. Ponieważ na Forum TPZN pojawiło się kilku nowych Kolegów zainteresowanych antykiem, zachęcam do przyjazdu do Torunia. Ciągle jeszcze jest przynajmniej pięć wolnych miejsc, a ci z Kolegów, którzy brali udział w poprzednich edycjach, pewnie potwierdzą, że warto...

Valete i do zobaczenia w Toruniu!

B.A.


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: Shiver 16 Sierpień 2012, 11:40:07
Chętnie się zjawię ale jak zawsze mam problem z wrześniową edycją. Potwierdzić na 100% mogę dopiero 27 sierpnia.


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: zenonmoj 16 Sierpień 2012, 12:00:02
Chciałbym tym razem przyjechać, ale na razie nie mogę jeszcze niczego potwierdzić na 100%.
Czy jest ewentualnie możliwy przyjazd "spontaniczny" z uiszczeniem opłaty na miejscu?

Pozdrawiam serdecznie
Zenon M.


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: Chrobry 16 Sierpień 2012, 12:54:41
Też byłbym zainteresowany raczej spontanicznym przyjazdem dlatego podczepiam się do pytania czy jest to w ogóle możliwe.
Pozdrawiam,
Paweł


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes 16 Sierpień 2012, 14:24:43
Salvete!

Spieszę z wyjaśnieniami: otóż przyjazd mniej lub bardziej spontaniczny jest możliwy, jednak raczej nie będziemy mogli wówczas zagwarantować obiadu (musimy wcześniej zamówić odpowiednią liczbę posiłków). Wszystkich serdecznie zapraszamy, choć potwierdzenie choć kilka dni przed przyjazdem będzie mile widziane...

Pozdrawiam cordialiter!

B.A.


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes 17 Sierpień 2012, 11:32:17
Salvete!

Zanim rozpoczniemy V edycję zachęcam jeszcze do odwiedzin TWNA na Facebooku:

http://www.facebook.com/pages/Toru%C5%84skie-Warsztaty-Numizmatyki-Antycznej/134793483226063

Zamieszczam tam zdjęcia z każdej edycji Warsztatów oraz innych wydarzeń numizmatycznych, w których TWNA biorą udział (np. ostatnie Numismatisches Sommerseminar wiedeńskiego Instytutu Numizmatyki i Historii Pieniądza).

Valete!

B.A.


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: zenonmoj 17 Sierpień 2012, 22:09:00
Dziękuję za odpowiedź!
Dam znać, jak będę coś wiedział na pewno.

ZM


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: zenonmoj 07 Wrzesień 2012, 08:02:23
Witam serdecznie!
Już wiem na pewno, że nie dojadę.   :(

ZM


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: Eneasz 08 Wrzesień 2012, 21:38:08
Wielkie podziękowania dla Organizatorów za kolejne bardzo udane Warsztaty! Jak zwykle jestem pod wrażeniem prezentowanych zbiorów i głębokiej wiedzy prelegentów - przekazywanej ciekawie i przystępnie. Było wspaniale posłuchać, obejrzeć, porozmawiać oraz poobracać w ręku monety związane z tematyką Warsztatów. Dla mnie bomba! :)


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes 08 Wrzesień 2012, 21:46:01
Panie Zenonie! Wielka szkoda, że nie mógł Pan dojechać. Nie porzucam jednak nadziei, że w końcu uda nam się spotkać albo na TWNA, albo na jakichś "występach gościnnych".

Przemku! Rad jestem wielce, że Ci się podobało. Również według organizatorów V edycja była udana. Choć bardziej kameralna niż tłumnie zasilona przez studentów IV, może właśnie dzięki temu mieliśmy czas i spokojnie porozmawiać, i popatrzeć na przyniesione/przywiezione numizmaty... Gdy tylko odeśpię ostatni trzy dni, napiszę coś więcej i zamieszczę zdjęcia.

Valete!

B.A.


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: Tomanek 09 Wrzesień 2012, 09:53:44
Oczywistą oczywistością jest fakt, że Warsztaty zostały wzorcowo przygotowane przez organizatorów. Bartek wraz Jackiem z mrówczym zacięciem wszystko zaplanowali, przygotowali i dopieścili.

Sala wykładowa z odpowiednim sprzętem, bajeczne zaplecze kulinarne (wspomnienie krewetek po wietnamsku jeszcze mi łaskocze kubki smakowe), tradycyjna biesiada na starówce...

Jednym z największych atutów Warsztatów była możliwość spotkania się w gronie koleżanek i kolegów zarażonych tą samą pasją. Powymieniać się uwagami, spostrzeżeniami oraz wziąć w palce i przystawić do nosa wiele ciekawych monet. W muzeach monety można zazwyczaj tylko przez szybę podziwiać, a w Toruniu sama przyjemność żywego kontaktu.

Dziękuję za mile spędzony czas, a komu nie było dane do Torunia dotrzeć, cóż, ma czego żałować...


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: MarekD 09 Wrzesień 2012, 12:00:01
Niestety, moze zimą sie uda... Pozdrawiam Wszystkich z deszczowego dzisiaj Zamościa


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: Tomanek 09 Wrzesień 2012, 15:23:31
Szkoda Marku, że nie mogłeś tym razem dotrzeć do Torunia.

Z orbity Twoich zainteresowań miałem do pokazania złoconego, naśladowczego Tetrykusa, jako obiekt uzupełniający do głoszonego przez Bartka słowa o denarach limesowych.


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: Orpio 09 Wrzesień 2012, 20:49:15
Także chciałem przyłączyć się do gratulacji dla Organizatorów!
Wszystko było bez zarzutu. Panowie oby tak dalej!
Miło jest zobaczyć znajome twarze, powymieniać się spostrzeżeniami i zwyczajnie pochwalić się zdobyczmi z ostatniego półrocza. Już nie mogę się doczekać spotkania w lutym!

Pozdrawiam
Piotrek


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes 09 Wrzesień 2012, 23:16:50
Salvete!

Cieszę się, że jesteście zadowoleni z udziału w V edycji TWNA. Ja również cieszę się ze spotkania z Piotrem, Przemkiem, Tomkiem i innymi stałymi już uczestnikami Warsztatów. Piotrowi i Tomkowi dziękuję również za ciekawe wykłady.
Wielka szkoda,Marku, że nie mogłeś dojechać, zwłaszcza że mój wykład o monetach limesowych pewnie by Ci się spodobał...
Tymczasem zapraszam do obejrzenia zdjęć poniżej - więcej z opisami na Facebooku.

Pozdrawiam i do zobaczenia w lutym!

B.A.


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: drWho 10 Wrzesień 2012, 16:58:38
Raz jeszcze dzięki za wszystko drodzy Organizatorzy. Warsztaty organizacyjnie, merytorycznie, społecznie - bez zarzutu. Przyznam, że mnie troszkę zapaliło to spotkanie i mam już kilka pomysłów. Bartku, jak się tylko ogarnę z wyjazdami to napiszę Ci maila. Żeby lekko zapodać smaczek to jednego denarka wrzucę na trzy różne spektrometry, żeby porównać wyniki, zobaczymy co wyjdzie, jaka jest powtarzalność, a szczególnie wiarygodność pomiarów.

Pozdrawiam wszystkich uczestników.

Piotr


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: Chrobry 10 Wrzesień 2012, 19:49:00
Widzę,że wiele straciłem, za rok postaram się przyjechać:)
Pozdrawiam,
Paweł


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes 10 Wrzesień 2012, 22:45:42
Drodzy Koledzy Uczestnicy i Sympatycy TWNA!

Dziękuję za miłe słowa. Nie ustaniemy w wysiłkach, by poziom Warsztatów nie tylko utrzymywać, lecz również podnosić. Co do tematów, kilka zdążyliśmy wstępnie omówić jeszcze w "warsztatowy" piątek i sobotę. Do listopada ułożymy program VI edycji, a tymczasem przesyłam jeszcze kilka zdjęć z edycji V.
Cieszę się, że TWNA zainspirowały Piotra do przebadania różnymi spektrometrami jednej monety. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić razem jakiś projekt, w którym połączymy nasze różne kompetencje...

Tymczasem pozdrawiam wszystkich cordialiter

B.


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: MarekD 11 Wrzesień 2012, 09:05:53
Zimą nie daruję !!! Dość mam już tych nóg obcinania.... Jak te zdjecia oglądam to aż mnie coś pokręciło z zazdrości. MD


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: Tomanek 12 Wrzesień 2012, 19:41:49
Jeszcze mała dygresja powarsztatowa...

Marek wywołał temat występowania bądź i nie, antycznych numizmatów z ołowiu.
Oczywiście chodziło o problemy związane z konserwacją.

Stanęło na tym, że występują marginalnie na rubieżach antycznego świata - Judea, Nabatea, Aleksandria.
Piotr nawet miał do pokazania taki ołowiany judejski pieniążek.
Ja od jakiegoś czasu poluję na cokolwiek z tych klimatów z Aleksandrii, ale cały czas bez sukcesu. Wielka rzadkość, a ceny 8)

W numizmatyce rzymskiej problem ołowianych "krążków", ich oceny i klasyfikacji istnieje i jest analizowany, a nawet katalogowany.

Wśród publikacji jakie ostatnio nabyłem w monachijskim gabinecie numizmatycznym, znalazła się i tego typu perełka:

Mechtild Overbeck, Römische Bleimarken in der Staatlichen Münzsammlung München

Blisko 700 skatalogowanych pozycji, większość bez jakiejkolwiek legendy, ale bywają i takie, na których frazy poszczególnych liter można przypisać do poszczególnych cesarzy. Ciekawe przedstawienia ikonograficzne, np. Sol i Luna. Skróty literowe i ich ewentualna interpretacja, np. G P R - GENIO POPVLI ROMANI.

Datowanie większości tych okazów, ich rola w ewentualnym rynku pieniężnym... Temat bardzo otwarty...


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: Julek C 12 Wrzesień 2012, 21:05:34
Witam .
 

Datowanie większości tych okazów, ich rola w ewentualnym rynku pieniężnym... Temat bardzo otwarty...

Właśnie kwestia , czy były to rzeczywiście monety wydaje mi się tutaj kluczowa . Weżmy np . te ze strony 19  z tytulatrą Nerona . Wagowo nie pasują do żadnego nomiału . Za duże na qudrans , za małe na semisa. Może były to plomby pieczętne stosowane do zabezpieczenia wszelakich zapasów . Ten opis Tacyta młodego Wononesa , który przeniósł z dworu Augusta rzymskie zwyczaje daje dużo do myślenia : Szydzono też z jego greckiego orszaku i z tego, że na najlichsze zapasy pieczęcie nakładano .  Takie plomby naturalnie musiały być z ołowiu , który był tani , szeroko dostępny i najbardziej plastyczny do takich celów . Wyjaśnia to także , dlaczego są takie rzadkie . Nikt nie zbierał ołowianych plomb, bo po co ? .  W czasach bizancjum już powszechnie pieczęcie i plomby  były wykonane z ołowiu . Na ebayu dość często pojawiają się ołowiane plomby i pieczęcie bizantyjskie , rzadziej rzymskie.
http://www.ebay.pl/itm/Roman-Lead-stamp-with-an-image-of-an-Emperor-/261094481674?
pt=UK_Coins_Ancient_RL&hash=item3cca719f0a


Pozdrawiam .
Janusz


Tytuł: Odp: Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antyczje - V edycja
Wiadomość wysłana przez: Tomanek 12 Wrzesień 2012, 21:27:35
Cytuj
kwestia , czy były to rzeczywiście monety wydaje mi się tutaj kluczowa

To jest właśnie ten problem - czy tego typu krążki ołowiane pełniły rolę uzupełniającą drobnicy monetarnej, czy też służyły za żetony o określonym przeznaczeniu.

Plomby to nie były, bo nie noszą śladów takowego przeznaczenia. W badaniach nad tego typu obiektami wyraźnie rozgranicza się plomby od krążków (żetonów) podejrzewanych o pełnienie funkcji monetarnych.

Z całą pewnością w Aleksandrii pojawiły się pod koniec II wieku n.e. monety ołowiane pełniące funkcję drobnego pieniądza zdawkowego. Było to naturalnym następstwem zaprzestania emisji brązowych drachm. Rynek potrzebował drobnej monety o małym nominale i pojawiły się ołowiane substytuty...