TPZN - Forum numizmatyczne

Antyk i Średniowiecze => Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej => Wątek zaczęty przez: Hermogenes w 14 Grudzień 2012, 21:33:17

Tytuł: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 14 Grudzień 2012, 21:33:17
Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy!

Tym razem z pewnym opóźnieniem w stosunku do dotychczasowej praktyki ogłaszam program VI edycji TWNA:

VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej

Organizatorzy:    Toruński Oddział PTN, Fundacja „Traditio Europae”
         oraz Instytut Archeologii UMK
Patronat:      Institut für Numismatik und Geldgeschichte, Universität Wien
         Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego              
Termin:       7-9 lutego 2013 roku
Miejsce:      Instytut Archeologii UMK, Szosa Bydgoska 44/48; 87-100 Toruń
Dla kogo?
Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej są cyklem wykładów i zajęć praktycznych z zakresu mennictwa starożytnej Grecji i Rzymu oraz obszarów kulturowo pokrewnych lub zależnych (perskich, partyjskich, celtyckich i naśladownictw z obszaru północnego Barbaricum) skierowanych do studentów oraz doktorantów archeologii i historii, kolekcjonerów monet antycznych starożytnej Grecji i Rzymu, jak też do wszelkich miłośników kultury antycznej.

Program:
Warsztaty zaplanowane zostały na 3 dni (czwartek-sobota) i będą obejmować następne moduły tematyczne:
7 lutego (od godz. 12.00 do 18.30, między modułami przerwa na obiad – od 14.30 do 15.00):
- „Wprowadzenie do mennictwa świata greckiego” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji
- „Wprowadzenie do mennictwa rzymskiego” – 2 godz. wykładu + 30 min. dyskusji
- „Moneta jako źródło archeologiczne” – 1 godz. wykładu + 15 min. dyskusji
8 lutego (od godz. 10.00 do 19.00, między modułami obiad – od 14.30 do 15.30):
- „Przepisy prawne regulujące zasady poszukiwania, nabywania, przywozu i wywozu monet antycznych w Polsce i państwach członkowskich UE oraz krajach wschodniej” – 15, godz. wykładu + ok. 45 min. dyskusji
- „Mennictwo Persji Achemenidów” – 2 godz. wykładu + 30 min. dyskusji
- „Mennictwo Egiptu od V w. przed Chr. do końca epoki ptolemejskiej” – 2 godz. wykładu + 30 min. dyskusji
- „Zabezpieczanie i czyszczenie monet antycznych - poradnik” – 1,5 godz. wykładu
9 lutego (od godz. 10.00, ok. godz. 14.15 obiad i zakończenie warsztatów):
- „Mennictwo aleksandryjskie w okresie cesarstwa rzymskiego” – 2 godz. + 30 min. dyskusji
- „Czyszczenie i konserwacja monet antycznych” – 30 min. wprowadzenia + 1,5 godz. ćwiczeń.

Charakterystyka:
- „Wprowadzenie do mennictwa świata greckiego” – stały punkt pierwszego dnia Warsztatów (przygotowany przez B. Awianowicza) obejmuje następujące zagadnienia: terminologia numizmatyczna, systemy wagowe i nominały greckie, początki pieniądza, ogólna charakterystyka mennictwa epoki archaicznej, klasycznej i hellenistycznej, rozwój legend i oznaczeń na monetach greckich, monety Persji Achemenidów oraz partyjskie, naśladownictwa monet (greckie, celtyckie i inne).
- „Wprowadzenie do mennictwa rzymskiego” – stały moduł w pierwszym dniu Warsztatów (przygotowany przez B. Awianowicza) poświęcony jest następującym zagadnieniom: początki mennictwa rzymskiego, rzymskie nominały czasów republiki i cesarstwa, ikonografia i rozwój legend na monetach republikańskich oraz cesarskich (również prowincjonalnych), moneta jako nośnik propagandy, kryzys wieku III, chrystianizacja mennictwa w wieku IV i V.
- „Moneta jako źródło archeologiczne” – stały moduł (opracowany przez J. Rakoczego) poświęcony jest m.in. roli monety jako kontekstu dla innych obiektów archeologicznych oraz  innym obiektom (np. ceramice) jako  pomocy przy datowaniu monet; wykład obejmuje również informacje o najważniejszych znaleziskach monet w Polsce i na świecie.
„Przepisy prawne regulujące zasady nabywania i wywozu monet antycznych w państwach członkowskich UE oraz krajach wschodniej” – moduł (przygotowany przez P. Grońskiego) – wykład będzie obejmował prezentację podstawowych przepisów regulujących wywóz i wwóz monet antycznych z różnych państw Europy na teren Rzeczypospolitej Polskiej, obrót numizmatami na terenie UE oraz poza obszarem celnym UE, a także zobowiązania podatkowe wynikające z obrotu numizmatami antycznymi.
- „Mennictwo Persji Achemenidów” – moduł (przygotowany przez J. Bodzka) poświęcony będzie emisjom królewskim Achemenidów i karanicznym (tj. bitym przez wysokich dowódców perskich) począwszy od drugiej połowy VI w. przed Chr. aż po podbój państwa perskiego przez Aleksandra III Macedońskiego, jak również monetom satrapów i lokalnych dynastów zależnych od władców achemenidzkich.
„Mennictwo Egiptu od V w. przed Chr. do końca epoki ptolemejskiej” – celem modułu (opracowanego przez J. Rakoczego) będzie ukazanie mennictwa egipskiego w krótkich okresie niezależności od państwa perskiego za XXIX dynastii (szczególnie za Nektanebo II), ówczesnych związków z mennictwem greckim i przede wszystkim monetom bitym w Egipcie dla Aleksandra III i kolejnych Ptolemeuszy; ukazana zostanie specyfika numizmatyki tego obszaru i jego przemiany od V do I w. przed Chr.  
- „Zabezpieczanie i czyszczenie monet antycznych - poradnik” – wykład M. Kołyszki poświęcony „pierwszej pomocy” numizmatycznej i metodom czyszczenia i konserwacji monet Grecji i Rzymu, które będzie można zastosować w warunkach polowych (wykopaliska) lub domowych (podręczny warsztat kolekcjonera).
„Mennictwo aleksandryjskie w okresie cesarstwa rzymskiego” – moduł (przygotowany przez B. Awianowicza) będzie poświęcony monetom bitym w głównej mennicy rzymskiego Egiptu od czasów Oktawiana, który wartość aleksandryjskiej tetradrachmy bilonowej zrównał z denarem, aż do zastąpienia rodzimego systemu ogólnorzymskimi nominałami w ramach reformy monetarnej Dioklecjana (295-296 r.); poza monetami cesarskimi uwzględnione będą również autonomiczne emisje nomów.
- „Czyszczenie i konserwacja monet antycznych” – moduł (prowadzony przez M. Kołyszkę) pozwalający w profesjonalnym laboratorium konserwatorskim w praktyce wypróbować różne metody profesjonalnego oczyszczania i konserwacji monet antycznych.

Warsztaty poprowadzą:
dr Bartosz Awianowicz – filolog klasyczny, adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej UMK, prezes Toruńskiego Oddziału PTN, autor podręcznika Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej dla historyków i archeologów (1. wyd. w r. 2006, 3. w 2010 r.), kompendium legend i skrótów na monetach republikańskiego Rzymu pt. Monety Republiki Rzymskiej. Kompendium (2010) oraz artykułów z zakresu epigrafiki i numizmatyki antycznej; współpracuje z wiedeńskim Institut für Numismatik und Geldgeschichte.
dr hab. Jarosław Bodzek – archeolog, adiunkt w Instytucie Archeologii UJ, kierownik Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie, zastępca redaktora prestiżowego rocznika Notae Numismaticae, specjalizuje się w mennictwie greckim (autor m.in. tomu SNG poświęconego mennictwu bosporańskiego w zbiorach MN w Krakowie) i perskim (temu tematowi poświęcił monografię . Mennictwo satrapów w okresie panowania Achemenidów (ok. 550-331 a.C.), Kraków 2011).
Paweł Groński – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; do 2004 r. specjalista w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; współpracownik Kancelarii Premiera i Sejmu RP oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor publikacji m. in. z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa pracy; pasjonat numizmatyki (głównie antycznej) od ponad 20 lat.
dr Marek Kołyszko – archeolog – specjalista w zakresie konserwacji zabytków archeologicznych, kierownik Pracowni Dokumentacji i Konserwacji Instytutu Archeologii UMK, oczyszczał i konserwował m.in. monety rzymskie ze skarbu odkrytego przez polską ekspedycję w Ptolemais (Libia) w 2007 r.
dr Jacek Rakoczy – archeolog, asystent w Zakładzie Archeologii Antycznej UMK, członek Toruńskiego Oddziału PTN, autor artykułów archeologicznych i numizmatycznych oraz rozprawy doktorskiej o skarbach monet rzymskich z terenów Polski, napisanej pod kierunkiem prof. Mariusza Mielczarka.

Warunki uczestnictwa:
Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w warsztatach do końca stycznia 2013 r. Prosimy też o informację, czy będą Państwo uczestniczyć w całości, czy też w części przewidzianych zajęć. Jeśli przyjeżdżają Państwo jedynie na część warsztatów, prosimy o informację o konkretnych terminach.
Koszt uczestnictwa w warsztatach: 160 zł za całość, 120 zł za dwa dni lub 80 zł za udział w wybranych modułach w ramach jednego dnia (w cenę wliczony obiad i materiały). Studenci ponoszą 50 % kosztów, tj. 80 zł za trzy, 60 za dwa lub 40 za jeden dzień uczestnictwa.
Prosimy o wpłaty najpóźniej do 1 lutego 2013 r. na konto Fundacji „Traditio Europae” w Volkswagen Bank Direct: 16 2130 0004 2001 0426 1574 0001 z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe”.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Bartoszem Awianowiczem: bartosz.awianowicz@uni.torun.pl

Tym razem, jak widać, wśród prelegentów z grona forowiczów TPZN znalazł się poza mną jedynie Paweł Groński. Mam nadzieję, że nie zrazi to Piotra i Tomka, którzy przygotowali znakomite wystąpienia na poprzednie Warsztaty. Chcieliśmy jednak, żeby VI edycja nie była przeładowana. Chcieliśmy też zachować pewien układ chronologiczno-tematyczny, stąd prezentację mennictwa Sasanidów przekładamy najpewniej na edycję wrześniową.

Nowej edycji znów towarzyszy konkurs z identyfikacji monet na naszym profilu Facebookowym:
http://www.facebook.com/pages/Toru%C5%84skie-Warsztaty-Numizmatyki-Antycznej/134793483226063

Pozdrawiam wszystkich cordialiter

B.A.
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Tomanek w 14 Grudzień 2012, 22:26:27
Już się cieszę perspektywą lutowego spotkania. Oby śniegi nie zasypały traktów prowadzących nad Wisłę...

Bardzo raduje mnie perspektywa kompleksowego potraktowania mennictwa egipskiego. Wszak sam postulowałem abyś Egipt Bartku  przygotował :)

Nie bardzo natomiast rozumiem treści zdania o zrażaniu, bo jakoś nie przypominam sobie, abyśmy się na coś umawiali odnośnie kolejnej edycji Warsztatów?

Może wreszcie zmobilizuję się  i przeczytam w końcu książkę Jarosława Bodzka o mennictwie satrapów okresu Achmenidów. Dla mnie obca ziemia, a książka leży sobie na półce i leży...
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 15 Grudzień 2012, 00:32:29
Salve Tomku,

Cytuj
Nie bardzo natomiast rozumiem treści zdania o zrażaniu, bo jakoś nie przypominam sobie, abyśmy się na coś umawiali odnośnie kolejnej edycji Warsztatów?

Bardziej odnosiło się to do Piotra, który zamierzał opracować mennictwo Sasanidów. Wraz z kolegami archeologami uznaliśmy jednak, że o Sasanidach warto mówić po Partach, a by objaśnić fenomen mennictwa Partów, trzeba z kolei przedstawić mennictwo Seleukidów. Otwiera to zatem nową grupę tematów, którą zrealizujemy w dalszej przyszłości...

Tymczasem polecam lekturę książki Jarka Bodzka. Z pewnością nie będzie conditio sine qua non zrozumienia jego wykładu, ale mało mamy w naszym języku równie rzetelnych i aktualnych publikacji, więc ze wszech miar warto...

Mam nadzieję, że śniegi i mrozy będą umiarkowane ;) Już się cieszę na spotkanie!

B. A.
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: MarekD w 17 Grudzień 2012, 10:40:03
Mam szczerą nadzieję Bartku, że zawitamy obaj (znaczy się z moim młodym) ale hotel trzeba by jakiś inny wymyślić bo jeszcze mi zimno na myśl o dotychczasowym. A zima tego roku za oknem całkiem, całkiem (przynajmniej w Zamościu). Pozdrawiam - MarekD.
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Tomanek w 17 Grudzień 2012, 17:52:03
Cytuj
ale hotel trzeba by jakiś inny wymyślić bo jeszcze mi zimno na myśl o dotychczasowym

We wrześniu nie załapałem się na pokój w Polonii i z musu wybrałem Heban. Całkiem sympatycznie i "Gęsia szyja" bardzo blisko...
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Orpio w 18 Grudzień 2012, 11:44:10
Witajcie,

Całkiem ciekawie zapowiadają się VI TWNA. Z duża radością czekam na wykład pana J. Bodzka, i choć samo mennictwo jest po za zakresem moich zainteresowań to tereny jego występowania już są. A i "świeża krew" na Warsztatach jest też dobrym pomysłem.

Bardziej odnosiło się to do Piotra, który zamierzał opracować mennictwo Sasanidów.

Oczywiście, że mnie to nie zraża. :)
Ale tak myślę, że mennictwo samych Sasanidów jest na tyle monotonne, że warto je połączyć z innymi mennictwami tego regionu: mennictwem partyjskim, mennictwem Baktrii poźniej Kuszanów, mennictwem Satrapów Zachodnich, Białych hunów itp. Zrobić taki przegląd mennictwa wschodu. Ale oczywiscie decyzję zostawiam Tobie, Bartku.  :)
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 18 Grudzień 2012, 14:41:10
Cytuj
Oczywiście, że mnie to nie zraża. Uśmiech

Drogi Piotrze! Zatem kamień z serca, bo o Sasanidach jako temacie na TWNA rozmawialiśmy i wiem, że chciałbyś nam o ich monetach coś powiedzieć. Co do monotonności masz rację. Właśnie dlatego wyszedłem z założenia, że przyjmiemy kryterium chronologiczne: na VI edycji Persja w czasach Achemenidów i mennictwo ptolemejskie, bo o Aleksandrii też była mowa podczas V edycji jako o temacie, który warto przybliżyć. W edycji VII i VIII z pewnością znajdzie się mennictwo Aleksandra III, Seleukidów i wspomnianych przez Ciebie obszarów Baktrii (być może wraz ze Scytami i Kuszanami) oraz oczywiście Sasanidzi, których rzeczywiście warto połączyć z Hunami i Arabami - szczegóły omówimy, mam nadzieję, przy okazji VI edycji :)

Cytuj
...ale hotel trzeba by jakiś inny wymyślić bo jeszcze mi zimno na myśl o dotychczasowym.

Niestety jako torunianin nie mogę kompetentnie wypowiedzieć się o temperaturach w hotelach w moim mieście - nigdy z nich nie korzystałem. Na Starym Mieście wybór jest jednak całkiem spory, więc może tym razem uda się znaleźć coś dobrze ogrzanego nawet przy -20. Oby jednak temperatury były niższe niż przed rokiem...

Pozdrawiam

B.
 
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Eneasz w 06 Styczeń 2013, 20:13:28
To jak Panowie z tym noclegiem? Dajemy jeszcze szansę Polonii czy wolicie gdzie indziej?
Dwa razy byłem w toruńskim "Etapie" (teraz to się nazywa Ibis Budget) - położony poza starówką, ale blisko (wystarczy przejść przez planty). Cicho i ciepło, zbliżona do "Polonii" cena, tylko nie tak stylowo (nowoczesna sieciówka). No i śniadanko w Polonii jednak lepsze... Za to hotel ma własny parking. Piszcie, co wybieracie, bo nie mogę się zdecydować.

hotel trzeba by jakiś inny wymyślić bo jeszcze mi zimno na myśl o dotychczasowym.
Z tego, co pamiętam kaloryfery hajcowały mocno (przynajmniej u mnie), tylko okna mogliby uszczelnić. :(
Wróciwszy z kolacji na krótko przed śniadaniem nie pamiętam, czy było tak zimno...
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Tomanek w 07 Styczeń 2013, 20:31:30
Wracam jednak do Polonii.

Zimna nie kojarzę, czemu pewnie winne było winne znieczulenie, a śniadanie o niebo lepsze niż w Hebanie.
W Hebanie pokój o klasę wyższy niż w Polonii, ale kawa kiepska i śniadanie lekko zalatywało brakiem świeżości.

Myślałem również o Ibisie, jednak skoro Polonia ma akurat promocyjną ofertę cenową, to jest nawet taniej.

Do zobaczenia w Toruniu :)
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Eneasz w 10 Styczeń 2013, 18:37:41
OK.
Też będę w Polonii. Rezerwacja wykonana :)
Do zobaczenia!
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Aurelius w 20 Styczeń 2013, 13:42:51
Panowie, czy ktoś się wybiera do Torunia już w czwartek 7 lutego? Pytam bo nie wiem czy tym razem nie będę nieco wcześniej ale za to troszczkę krócej (usiłuje rozwiązać problem kolizji z terminem moich wykładów w Krakowie w sobotę 9 lutego). Pozdrawiam!
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Eneasz w 20 Styczeń 2013, 16:47:38
Ja wybieram się już w czwartek na Warsztaty. Korzystam z okazji, że przypadkiem mam wolne w tym czasie. Pawle, bardzo miło będzie Cię spotkać, chociaż duża strata dla nas, jeśli nie zostaniesz w piątek na kolacji.
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 20 Styczeń 2013, 18:44:19
Drogi Pawle,

z tego, co wiem, już we czwartek 7.02 będą Piotr Firek i Jan Ławrynowicz. Chyba obydwaj planują przyjazd pociągiem.

Pozdrawiam serdecznie i już się cieszę na Waszą obecność na VI edycji!

B.
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Tomanek w 20 Styczeń 2013, 19:15:16
Cytuj
rozwiązać problem kolizji z terminem moich wykładów w Krakowie w sobotę

Pawle, jakiś bardzo późny, nocny pociąg do Krakowa, bo nawet lodołamaczem pod prąd Wisły będzie ciężko dopłynąć.
Kombinuj, kombinuj, bo z kim będziemy się d[...]ć przed świtem ;)
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Aurelius w 21 Styczeń 2013, 22:45:13
Oj kombinuje uwierz, kombinuje... walczy we mnie rozsądek i chęć odpoczynku w doborowym towarzystwie...
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: drWho w 22 Styczeń 2013, 14:37:37
Witam.
Ja śmigam w czwartek rano do Torunia. Tym razem nie samochodem i bez żony i dziecka.

Zmienia mi się tylko plan i nie startuję z Warszawy (Kopernik o 7.00 z Centralnej), dosiadam do pociągu w Łowiczu (7.56). Nie ma poprostu sensu jechać do Warszawy na 7.00 jak do Łowicza ze Skierniewic mam pociąg o 7.08.
Jeśli ktoś się tym pociągiem wybiera, to niech proszę da znać, no i jakiej klasy mam kupować bilet.

Pozdrawiam
drWho
Piotr F.
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Aurelius w 24 Styczeń 2013, 11:59:10
Witam wszystkich,
klamka zapadła - zrezygnowałem z wykładów w Krakowie i przyjeżdżam do Torunia w piątek z samego rana i zostaję do soboty. Tracę wprawdzie zarobek ale zyskuję piękne chwile w wyśmienitym gronie i wieczną numizmatyczną chwałę ;)
Pozdrawiam Paweł
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Eneasz w 24 Styczeń 2013, 12:20:11
Doskonały wybór! ;)
Do zobaczenia w Toruniu.
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Orpio w 30 Styczeń 2013, 16:01:35
Bardzo mi przykro, ale niestety nie będzie mnie na Warsztatach. :(

Wszystkim życzę udanych Warsztatów (słuchaczom jak i prelegentom) i fajnej tradycyjnej zabawy powarsztatowej. ;)

Mam nadzieję na spotkanie na kolejnych TWNA!
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Aurelius w 30 Styczeń 2013, 17:02:36
Wielka szkoda Piotrze :( Już zacierałem ręce na wspólne spotkanie ... Ale miejmy nadzieję, że następnym razem się uda! Pozdrawiam Paweł
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Tomanek w 31 Styczeń 2013, 23:25:32
Cytuj
niestety nie będzie mnie na Warsztatach. Smutny

Przykra wiadomość Piotrze :( Naprawdę nic nie wykombinujesz aby dotrzeć? Wszak o Wschodzie będzie mowa...
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Orpio w 31 Styczeń 2013, 23:53:00
No niestety - poważne choróbsko w rodzinie. Mimo szczerych chęci, nie dam rady. :(
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 01 Luty 2013, 18:21:42
Salvete!

Wielka szkoda, że Piotr nie dojedzie :( Frekwencja jednak nam dopisuje: daje się zauważyć, że większe zainteresowanie doktorantów i studentów edycją zimową jest już stałym trendem. Niezależnie od tego tradycyjnie najbardziej cieszę się na spotkanie z dobrymi znajomymi, czyli z Wami!

Pozdrawiam cordialiter (chwilowo z Berlina)

Bartek
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Aurelius w 09 Luty 2013, 20:27:21
Drodzy moi! Bardzo dziękuję za udane Warsztaty. Dziękuję i do zobaczenia! Paweł
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Eneasz w 10 Luty 2013, 14:07:54
Serdecznie dziękuję Organizatorom i wszystkim uczestnikom za te wyjątkowe numizmatyczne trzy dni spędzone w przemiłym towarzystwie Prawdziwych Pasjonatów.
Przemek
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Tomanek w 10 Luty 2013, 15:52:22
Również podpisuję się pod listem gratulacyjnym skierowanym pod adresem Organizatorów i Prelegentów.

Atmosfera i kompanija jak zwykle przednia.

Komu nie było dane do Torunia zawitać, ma czego żałować...

Dziękuję i mam nadzieję, że w podobnym gronie spotkamy się ponownie z okazji następnej edycji :)
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: okejos w 10 Luty 2013, 19:10:47
żałuję.... może w koncu mi sie uda .... kiedyś :D
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 10 Luty 2013, 20:09:37
Amici Cari!

Dziękuję serdecznie! Ja również cieszę się niezmiernie, że nie zawodzimy Was i nadal chcecie przyjeżdżać.
Wkrótce zamieszczę kilka zdjęć...

Tymczasem pozdrawiam!

B.

PS. Tomkowi chyba jestem jeszcze winien dokończenie dyskusji o końcu osobnego systemu monetarnego w Egipcie: ponieważ źródła wyraźnie wskazują na ostateczną administracyjną, prawną i wojskową integrację Egiptu z całością Imperium, która dokonała się w połowie lat 90. III w., nie sądzę, żeby administracja centralna chciała zachowywać dłużej system oparty na tetradrachmie. Współistnienie przez przynajmniej rok obydwu standardów: imperialnego i lokalnego to raczej forma łagodnego wprowadzenia Aleksandrii we wspólny system monetarny jako obszaru, który już jako jedyny posługiwał się osobną monetą. Gdyby nie było rewolty Domicjusza Domicjana, tetradrachma również musiałaby ustąpić w mniej więcej tym samym okresie.
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Tomanek w 10 Luty 2013, 21:17:20
Cytuj
Gdyby nie było rewolty Domicjusza Domicjana, tetradrachma również musiałaby ustąpić w mniej więcej tym samym okresie.
   

Bartku, trąci to kolejną akademicką gdybologią. Co by było, gdyby nie było?

Problem w tym, że bardzo mało wiemy na ten temat. Zarówno skąpa jest nasza wiedza na temat wprowadzenia reformy monetarnej Dioklecjana, jak i na temat burzliwych wydarzeń w Egipcie. Na dobrą sprawę nawet nie jesteśmy pewni kiedy doszło do uzurpacji Lucjusza Domicjusza Domicjanusa i jak długo trwała separacja Egiptu i oblężenie Aleksandrii. Nie wiemy czy był jeden uzurpator, czy dwóch - Domicjusz Domicjanus i Achilleus. Może był tylko jeden?

W samej literaturze numizmatycznej mamy spore rozbieżności w datowaniu emisji DD. Keith Emmett podaje okres od 30 VIII 295 do kwietnia 296 roku.
Adriano Savio w swojej książce "Tetradrammi Alessandrini" podaje warianty datowania tej emisji na lata 296 - 297, lub 297 - 298.

Sprawa jest niezmiernie interesująca, ale z braku pewnych dat i źródeł, raczej nie orzekniemy nic pewnego na temat planów Dioklecjana odnośnie mennictwa aleksandryjskiego.

Ciekawym wątkiem w tym wszystkim jest sprawa wojny z Persją o wpływy w Armenii, domniemane wkroczenie Narsesa do Syrii i rewolta w Egipcie, o wywołanie której snuł podejrzenia Dioklecjan w kierunku Persji. Na to wszystko nakładają się datowane monety aleksandryjskie (autonomiczne i imperialne), których interpretacja również pozwala na budowę różnych, dziwnych teorii.

Za dużo w tym wszystkim znaków zapytania.
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 11 Luty 2013, 11:15:17
Drogi Tomku,

Cytuj
Za dużo w tym wszystkim znaków zapytania.

dlatego napisałem: "sądzę, że". Po prostu potraktowałem temat końca mennictwa aleksandryjskiego dość pobieżnie, ograniczając się do tego, co pewne: po stłumieniu rewolty ostatecznie zaprzestano bicia tetrarachm. Mimo to czułem, może niesłusznie, potrzebę dopowiedzenia, co myślę na ten temat.
Oczywiście jednak, jak długo jednak obydwa systemy: imperialny i lokalny funkcjonowały obok siebie, jak długo trwała rewolta, tego obecnie nie wiemy. Wiemy jedynie, że są rzadkie tetradrachmy z 12 r. panowania Maksymiana i 5 r. panowania Konstajcusza (zob. Dattari 5857 i Geissen, "Numismatische Bemerkungen zu dem Aufstand des L. Domitius Domitianus", ZPE 22 (1976), s. 280-286), a monety Domicjana są wg Geissena i Christiansena, którzy mnie osobiście przekonują, nieco późniejsze (ale, jak widać już nie wg Emmetta). Jakby na to nie patrzeć, po rewolcie ostatecznie zaprzestano bicia tetradrachm, w czym upatruję działanie celowe i zaplanowane, gdyż zbiega się to z pozbawieniem Egiptu wcześniejszego, tak wyjątkowego statusu. Oczywiście stwierdzić, co było przyczyną, a co skutkiem, czy Sasanidzi maczali w tym palce, czy nie, rozstrzygnąć się nie da. Ciągle jest jednak sporo nieopracowanych papirusów, więc w przeciwieństwie do zagadek z innych obszarów świata antycznego, ciągle jest cień szansy, że źródła rzucą nam jeszcze nowe światło wydarzenia lat 295-298...

Pozdrawiam serdecznie

B.

PS. Załączam obiecane zdjęcia...
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: drWho w 11 Luty 2013, 14:31:25
Witam,
ogarnąłem się z zaległą czwartkowo-piątkową robotą i mogę napisać, że dziękuję Bartku za kolejną super edycję i wszystkim za miło spędzony czas (miło spędzony nawet podczas oczekiwania na "lekko" spóźniony pociąg :-))

Pozdrawiam
Piotr
Tytuł: Odp: VI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Wiadomość wysłana przez: Tomanek w 11 Luty 2013, 21:34:12
Bartku, wielka szkoda, że nie było już czasu na swobodną wymianę zdań i pochylenie się chociażby nad kilkoma ilustracjami z katalogu Dattariego.

O istnieniu tetradarchmy Maksymiana z Diokaiosyne na rewersie i z oznaczeniem 12 roku panowania wiem, bo jest jej ilustracja u Dattariego i wymienia ją Emmett w swoim katalogu. Chodzi oczywiście o wzmiankowany przez Ciebie  unikatowy egzemplarz D 5857. Jednak Emmett wymienia ją pod swoim zestawieniem jako hybrydę (awers Maksymiana / rewers Dioklecjana). Mało tego, takich wersji hybrydowych dla 12 roku notuje jeszcze dwie - z Elpis Mionnet 3802 oraz Nike Christiansen BMCS 3517. Występowanie takich hybryd jest logiczne i ma swoje analogie. Ja sam wśród ilustracji Dattariego wypatrzyłem monetę Konstancjusza z rewersem datowanym na 10 rok panowania - LI (D 6052). Zapewne układów hybrydowych w mennictwie aleksandryjskim tetrarchów jest znacznie więcej ( np. muł z głowami Maksymiana i Galeriusza), ale bez analizy samych par stempli, jesteśmy w stanie zidentyfikować tylko te ze schyłku emisji 295-296.

Wersja z hybrydą jest jednak logiczna tylko z pozoru, bo przy głębszym wejrzeniu w temat rodzi się spory problem. Wspominałem  Ci w sobotę o istnieniu imperialnych już monet - follisów datowanych na 12 rok Maksymiana oraz na 5 rok Konstancjusza Chlorusa. Dlaczego tylko Ci dwaj? Dlaczego nie ma analogicznych monet z 13 roku Dioklecjana, 5 roku Galeriusza i 2 roku Domicjusza Domicjanusa ?  Skoro uzurpator bił monety dla niektórych tetrarchów w datowanych follisach (296-297), to dlaczego nie ma tych dat na tetradrachmach?

Problem jest jeszcze  nieco odmienna interpretacja tetradrachmy hybrydowej Maksymiana z Diokaiosyne, z 12 roku. Czy to jest faktycznie oznaczenie 12 roku, czy może tylko 10 roku i dziwacznie umieszczonego znaku drugiej oficyny w prawym polu rewersu. Wspominałem również o pojawieniu się pod koniec emisji tetrarchów oznaczeń oficyn, co było kompletnym novum dla mennictwa aleksandryjskiego. Pomysł z pozoru dziwaczny, ale na tablicach Dattariego, na prawo od monetki nr 5857, mamy egzemplarze 5858 i 10707 również z wizerunkiem Diokaiosyne i oznaczeniem - uwaga - LI / Δ . Czternasty rok panowania(298-299 sic!) zdecydowanie to nie jest.

Jak widać drogi Bartku, wielce to wszystko zagmatwane w tym schyłkowym okresie autonomicznego mennictwa aleksandryjskiego. Jednak jak to bywa z lukami w przekazach historycznych, pozwalają na twórcze budowanie mniej lub bardziej trafnych hipotez.

Z papirusami masz rację i oby się spełniło, że wypłynie kiedyś kawałek nowego tekstu, albo nowe egzemplarze monet, z nowymi datami dla poszczególnych głów. Życzę tego z całego serca Tobie, egoistycznie życzę również tego sobie oraz Wszystkim zainteresowanym tego typu dziwactwami ;)

Pozdrawiam serdecznie,
Tomek

P.S.
Ze sposobem datowania w katalogu Emmetta należy zachować sporą ostrożność, a w przypadku emisji  Domicjusza Domicjanusa wręcz nie można się zgodzić.