TPZN - Forum numizmatyczne

Antyk i Średniowiecze => Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej => Wątek zaczęty przez: Hermogenes w 18 Czerwiec 2014, 18:53:01

Tytuł: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 18 Czerwiec 2014, 18:53:01
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

z przyjemnością informuję, że kolejna, IX już edycja TWNA będzie wyjątkowa z trzech powodów:
- odbędzie się nie we wrześniu, a w październiku, konkretnie w dniach 17-18.10
- odbędzie się nie w Toruniu, ani nawet nie w Brodnicy (jak edycja VII), ale w Pałacu Czapskich - oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie
- po raz pierwszy będzie to edycja międzynarodowa z częścią wykładów po angielsku.

Obecnie jeszcze dopracowuję program z drem hab. Jarosławem Bodzkiem, ale ponieważ większość programu jest już ustalona, w ciągu tygodnia będę mógł przedstawić pełny program...

Już teraz gorąco zapraszam i zachęcam, szczególnie Forowiczów z południa Polski, którzy nieraz narzekali, że do Torunia mają za daleko...

Valete!

Bartosz Awianowicz
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: Chalupski w 18 Czerwiec 2014, 19:37:54
Czy już można zarezerwować miejsce :-)
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: Chrobry w 18 Czerwiec 2014, 20:01:31
Świetna nowina! Już teraz to na pewno się zjawię ;)
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: zenonmoj w 18 Czerwiec 2014, 22:43:50
Fantastyczna wiadomość!!!

ZM
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: Aurelius w 27 Czerwiec 2014, 08:39:17
Salve! Oczywiście drogi Bartku panel dyskusyjny dotyczący kwestii prawnych biorę na siebie (w tym przypadku -z uwzględnieniem publikacji obcojęzycznych). Postaram się przygotować zupełnie nowy materiał, który wydamy uczestnikom Warsztatów. Już teraz się baaardzo cieszę! Paweł
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 01 Lipiec 2014, 21:33:22
Drodzy Koledzy,

dziękuję serdecznie za wstępne zgłoszenia :) Oto mamy już zatwierdzony przez naszych partnerów z MNK program IX, krakowskiej edycji TWNA:

17 października: wykłady i zwiedzanie od godz. o 10.00 do 18.00, między modułami przerwa na obiad - od 14.30 do 15.30:
- "Wprowadzenie do mennictwa świata greckiego" - 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (B. Awianowicz)
- "Wprowadzenie do mennictwa rzymskiego" - 2 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (B. Awianowicz)
- "Ancient Coin as an Archaeological Source" - wykład w j. angielskim - 1 godz. wykładu + 15 min. dyskusji (J. Rakoczy)
- zwiedzanie ekspozycji monet antycznych MNK w Pałacu Czapskich

18 października: od godz. 10.00 do 18.00, między modułami obiad - od 14.30 do 15.30:
- "The Coinage of Ancient Lycia before the Conquest of Alexander the Great" - wykład w j. angielskim - 1 godz. wykładu + 15 min. dyskusji (J. Bodzek)
- "The Coinage of Olbia Pontica" - wykład w j. angielskim - 1 godz. wykładu _ 30 min. dyskusji (K. Jarzęcki)
- "Mennictwo Seleukidów - cz. 2." - 1,5 godz. wykładu + ok. 30 min. dyskusji (J. Bodzek)
- "Roman Provincial Coins as an Epigraphic Source" - wykład w j. angielskim - 1 godz. wykładu + 15 min. dyskusji (B. Awianowicz)
- Panel dyskusyjny poświęcony aspektom prawnym związanym z numizmatyką - 1,5 godz. (P. Groński).

Panel Pawła w zależności od tego, ilu będzie uczestników zagranicznych, będzie albo po polsku, albo, przynajmniej częściowo po angielsku.

Pełny opis IX edycji wkrótce...

Valete!

B.
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 06 Sierpień 2014, 12:56:31
Salvete!

Oto pełny, ostateczny opis IX edycji TWNA:

IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej (I międzynarodowa edycja w Krakowie)

Organizatorzy:    Muzeum Narodowe w Krakowie, Fundacja „Traditio Europae”
Patronat:      Institut für Numismatik und Geldgeschichte, Universität Wien
Termin:       17-18 października 2014 roku
Miejsce:      Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, ul. Piłsudskiego 12, Kraków
Dla kogo?
Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej są cyklem wykładów i zajęć praktycznych z zakresu mennictwa starożytnej Grecji i Rzymu oraz obszarów kulturowo pokrewnych lub zależnych (perskich, partyjskich, celtyckich i naśladownictw z obszaru północnego Barbaricum). Skierowane są do studentów oraz doktorantów archeologii i historii, kolekcjonerów monet antycznych starożytnej Grecji i Rzymu, jak też do wszelkich miłośników kultury antycznej.

Program:
17 października: wykłady i zwiedzanie od godz. o 10.00 do 18.00, między modułami przerwa na obiad - od 14.00 do 15.00:
- „Wprowadzenie do mennictwa świata greckiego” - 1,5 godz. wykładu + 15 min. dyskusji (B. Awianowicz)
- „Wprowadzenie do mennictwa rzymskiego” - 2 godz. wykładu + 15 min. dyskusji (B. Awianowicz)
- „Ancient Coin as an Archaeological Source” - wykład w j. angielskim - 1 godz. wykładu + 15 min. dyskusji (J. Rakoczy)
- zwiedzanie ekspozycji monet antycznych MNK w Pałacu Czapskich

18 października: od godz. 9.00 do 18.00, między modułami obiad - od 14.30 do 15.30:
- od godz. 9.00 do 10.00 możliwość indywidualnego zwiedzenia ekspozycji monet w MNK w Pałacu Czapskich
- „The Coinage of Ancient Lycia before the Conquest of Alexander the Great” - wykład w j. angielskim - 1 godz. wykładu + 15 min. dyskusji (J. Bodzek)
- „The Coinage of Olbia Pontica” - wykład w j. angielskim - 1 godz. wykładu _ 30 min. dyskusji (K. Jarzęcki)
- „Mennictwo Seleukidów - cz. 2.” - 1,5 godz. wykładu + ok. 30 min. dyskusji (J. Bodzek)
- „Roman Provincial Coins as an Epigraphic Source” - wykład w j. angielskim - 1 godz. wykładu + 15 min. dyskusji (B. Awianowicz)
- Panel dyskusyjny poświęcony aspektom prawnym związanym z numizmatyką - 1,5 godz. (P. Groński).

Charakterystyka:
- „Wprowadzenie do mennictwa świata greckiego” – moduł (przygotowany przez B. Awianowicza) obejmuje następujące zagadnienia: terminologia numizmatyczna, systemy wagowe i nominały greckie, początki pieniądza, ogólna charakterystyka mennictwa epoki archaicznej, klasycznej i hellenistycznej, rozwój legend i oznaczeń na monetach greckich, monety Persji Achemenidów oraz partyjskie, naśladownictwa monet (greckie, celtyckie i inne).
- „Wprowadzenie do mennictwa rzymskiego” - moduł (przygotowany przez B. Awianowicza) poświęcony następującym zagadnieniom: początki mennictwa rzymskiego, rzymskie nominały czasów republiki i cesarstwa, ikonografia i rozwój legend na monetach republikańskich oraz cesarskich (również prowincjonalnych), moneta jako nośnik propagandy, kryzys wieku III, chrystianizacja mennictwa w wieku IV i V.
- „Ancient Coin as an Archaeological Source” – moduł w języku angielskim (opracowany przez J. Rakoczego) poświęcony m.in. roli monety jako kontekstu dla innych obiektów archeologicznych oraz  innym obiektom (np. ceramice) jako  pomocy przy datowaniu monet; wykład obejmuje również informacje o najważniejszych znaleziskach monet w Polsce i na świecie.
- „The Coinage of Ancient Lycia before the Conquest of Alexander the Great” – moduł w języku angielskim (opracowany przez J. Bodzka) poświęcony mennictwu krainy Licji w południowo-zachodniej części Azji mniejszej, gdzie w czasach dominacji perskiej (od 546 r. do zwycięstw Aleksandra w latach 30. IV w. przed Chr.) bito monety m.in. w Ksantos i Phaselis.
- „The Coinage of Olbia Pontica” – moduł w języku angielskim (opracowany przez K. Jarzęckiego), poświęcony mennictwu Olbii Pontyjskiej od jego bardzo charakterystycznych  początków (odlewane „delfinki” i „asy”) w połowie V w. przed Chr. do emisji autonomicznych w I-II w. po Chr.
- „Mennictwo Seleukidów – cz. 2.” – wykład J. Bodzka, stanowiący dokończenie wykładu wygłoszonego podczas VIII edycji TWNA w Toruniu w lutym 2014; część 2. obejmie mennictwo królów z dynastii Seleukidów w okresie od Antiocha III (223-187 przed Chr.) do ostatecznego upadku królestwa w Syrii (detronizacja Antiocha XIII w 64 r. przed Chr.).
- „Roman Provincial Coins as an Epigraphic Source”- moduł w języku angielskim (opracowany przez B. Awianowicza) poświęcony napisom na monetach prowincjonalnych, głównie greckojęzycznych, z okresu cesarstwa rzymskiego; legendy monet zostaną przedstawione jako źródła do badania zmian zachodzących w języku (zmiany w transkrypcji łacińskich imion i tytułów) oraz różnych przejawów propagandy cesarskiej i lokalnej, miejskiej.

Warsztaty poprowadzą:
dr hab. Bartosz Awianowicz – filolog klasyczny, adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej UMK, prezes Toruńskiego Oddziału PTN, autor podręcznika Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej dla historyków i archeologów (wyd. 1. Toruń 2006, wyd. 3. Toruń 2010), kompendium legend i skrótów na monetach republikańskiego Rzymu pt. Monety Republiki Rzymskiej. Kompendium (2010) oraz wielu artykułów z zakresu m.in. epigrafiki i numizmatyki antycznej.
dr hab. Jarosław Bodzek – archeolog, kierownik Gabinetu Numizmatycznego w Muzeum Narodowym w Krakowie, adiunkt w Instytucie Archeologii UJ, redaktor „Notae Numismaticae”, autor monografii ΤΑ ΣΑΤΡΑΠΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜATA. Mennictwo satrapów w okresie panowania Achemenidów (ok. 550-331 a. C.) (Kraków 2011), tomu Sylloge Nummorum Graecorum. Poland. Volume III. The National Museum in Cracow. Part 4. Sarmatia-Bosporus (Kraków 2006) oraz wielu artykułów poświęconych archeologii i numizmatyce antycznej.
mgr Paweł Groński – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; do 2004 r. specjalista w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; współpracownik Kancelarii Premiera i Sejmu RP oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor publikacji m. in. z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa pracy; pasjonat numizmatyki (głównie antycznej) od ponad 20 lat.
dr Krzysztof Jarzęcki – archeolog, współautor Mennictwa bosporańskiego od VI do końca II wieku p.n.e. (Toruń 2012) i autor szeregu artykułów poświęconych antycznej numizmatyce greckiej.
dr Jacek Rakoczy – archeolog, asystent w Zakładzie Archeologii Antycznej UMK, współautor Mennictwa bosporańskiego od VI do końca II wieku p.n.e. (Toruń 2012) i autor artykułów archeologicznych i numizmatycznych.

Warunki uczestnictwa:
Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w warsztatach do końca września 2014 r. Prosimy też o informację, czy będą Państwo uczestniczyć w całości, czy też w części przewidzianych zajęć. Jeśli przyjeżdżają Państwo jedynie na część warsztatów, prosimy o informację o konkretnych terminach.
Koszt uczestnictwa w warsztatach: 80 zł (=20 euro) za całość, lub 40 zł (=10 euro) za udział w modułach jednego dnia (w cenę wliczony obiad i materiały). Dla studentów i doktorantów udział darmowy.
Prosimy o wpłaty najpóźniej do 10 października 2014 r. na konto Fundacji „Traditio Europae” w Volkswagen Bank Direct: 16 2130 0004 2001 0426 1574 0001 z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe – numizmatyka antyczna”.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Bartoszem Awianowiczem: bartosz.awianowicz@uni.torun.pl

Pozdrawiam i zachęcam!

B.A.
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 08 Październik 2014, 09:53:35
Salvete!

IX edycja, która dzięki współpracy z Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego zapowiada się niezwykle atrakcyjnie, rozpocznie się za 9 dni. Jeśli ktoś jeszcze nie zgłosił swego akcesu, a ma zamiar wziąć udział w naszych warsztatach, bardzo proszę o kontakt i możliwie szybkie wniesienie stosownej opłaty. Tych zaś, którzy już swój akces zgłosili, informuję, że w sobotę zdecydowaliśmy się przesunąć panel prawniczy przed wykład o monetach prowincjonalnych jako źródle epigraficznym oraz, że wszystkie moduły będą ostatecznie polskojęzyczne (koledzy ze świata, którzy wcześniej się zapowiadali, niestety się wykruszyli...). Ponadto wykład o mennictwie Olbii poprowadzi nie Krzysztof Jarzęcki, lecz Jacek Rakoczy.
Na zachętę zamieszczam jeszcze poniżej kilka monet, które (rzecz jasna poza znakomitą ekspozycją MNK) będą do obejrzenia podczas IX edycji TWNA.

Pozdrawiam cordialiter

B. A.
 
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: okejos w 08 Październik 2014, 10:02:49
moze by tak co ciekawsze wyklady nagrac  i dac na youtuba... nie wszystcy moga byc a chetnie by sie obejrzało
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: zenonmoj w 09 Październik 2014, 10:49:54
Potwierdzam moją obecność pierwszego dnia (w piątek).
Przelew właśnie wyszedł.

Pozdrawiam
Zenon M.
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 09 Październik 2014, 23:03:58
Cytuj
moze by tak co ciekawsze wyklady nagrac  i dac na youtuba... nie wszystcy moga byc a chetnie by sie obejrzało

Filmów na YouTube nie mogę zagwarantować, ale oddział MNK w Pałacu Czapskich dysponuje sprzętem pozwalającym na internetową transmisję na żywo. Być może nam się uda to zrobić...

Cytuj
Potwierdzam moją obecność pierwszego dnia (w piątek).

Świetnie! Cieszę się niezmiernie, że po latach wreszcie się poznamy.

Pozdrawiam cordialiter

B. A.
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: okejos w 10 Październik 2014, 09:19:53
Cytuj
moze by tak co ciekawsze wyklady nagrac  i dac na youtuba... nie wszystcy moga byc a chetnie by sie obejrzało

Filmów na YouTube nie mogę zagwarantować, ale oddział MNK w Pałacu Czapskich dysponuje sprzętem pozwalającym na internetową transmisję na żywo. Być może nam się uda to zrobić...
B. A.
było by super.... myslę ze odpowiednia informacja zwiększyła by wirtualna frenkfencję
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: zenonmoj w 19 Październik 2014, 20:42:05
Nareszcie! Po wielu "falstartach" udało mi się wziąć udział w tej krakowskiej edycji Warsztatów! Wprawdzie musiałem ograniczyć się do jednego dnia, ale nic to... (jak mawiali starożytni Indianie)   ;)
Było naprawdę fantastycznie i chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogłem w tak miły i owocny sposób spędzić ten piątek: przede wszystkim Bartkowi, "obsadzie muzealnej" (muzeum naprawdę fantastyczne, sposób prezentacji taki, jaki zawsze mi się marzył...). a także Kolegom, których znałem do tej pory jedynie z forumowej korespondencji!
Zarówno część oficjalna (wykładowo-wystawowa), jak i spotkanie "pod egidą c.k. dezerterów" były dokładnie takie, jakie być powinny!

Jeszcze raz wszystkim dziękuję i pozdrawiam
Zenon M.

PS. Porządne zdjęcie tego małego antiocheńskiego brązika, który pozostanie mi na pamiątkę z tego dnia dokleję tu, jak tylko zdołam je zrobić...
Dla zainteresowanych: odrobiłem w międzyczasie moje zadania domowe i zidentfikowałem gagatka. Jest to hexachalkon Vespazjana.
aw.: IMP.VESP.AVG.P.M.T.P (popiersie cesarza w wieńcu laurowym w prawo)
rew.: ANTI-OCHIA (udrapowane popiersie antiocheńskiej Tyche w welonie noszącej corona muralis w prawo)
18-19 mm, 4,25 g
RPC 1987, McAlee 374
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: Glider w 19 Październik 2014, 21:12:09
Relacja pana Chalupskiego:
http://zbierajmymonety.blogspot.com/2014/10/gdzie-rzym-gdzie-krym.html
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: Eneasz w 20 Październik 2014, 06:24:16
I już po długo wyczekiwanych Warsztatach. Dziękuję  Organizatorom oraz Prelegentom za możliwość uczestnictwa w kolejnej edycji — jak zwykle znakomitej. Organizacja na najwyższym poziomie, prezentacje i wykłady bardzo ciekawe. Cieszę się, że mogłem wreszcie zwiedzić, i to dokładnie, znakomitą wystawę numizmatyczną w Muzeum im. Emeryka Hutten—Czapskiego.

Były to bardzo intensywne, ale przede wszystkim nadzwyczaj przyjemne 2 dni spędzone w miłym gronie (nie tylko dni zresztą, jeśli wliczyć wieczorową, bardzo "klimatyczną" część nieformalną). Bardzo miło było spotkać się znowu oraz poznać osobiście tych Kolegów, których dotąd znałem tylko z Sieci. Pozdrowienia dla wszystkich uczestniczek i uczestników!
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: Lech Stępniewski w 20 Październik 2014, 14:21:12
Podziwiam, zazdroszczę uczestnikom, gratuluję Panu Bartoszowi. Dołączam do tych, którzy proszą o nagrywanie wykładów. Kamerka jakości HD siedzi dziś w niejednym smartfonie, więc nie powinno być z tym problemu.
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: okejos w 20 Październik 2014, 18:57:20
dokładne.. a wrzucenie na youtuba to chwila moment... i sycimy oczy i uszy ..
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: Wojciech Gwizdak w 20 Październik 2014, 21:07:59
Niestety kontuzja nogi spowodowała moje unieruchomienie w domu i nie byłem w Krakowie :-(
Jeśli są jakieś materiały w internecie (www. youtube) to tez poproszę o linki !
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 20 Październik 2014, 22:09:50
Salvete!

Przede wszystkim dziękuję serdecznie Uczestnikom za miłe słowa! Z Waszej satysfakcji niezmiennie czerpiemy energię, by organizować kolejne edycje TWNA (mimo pierwszego członu nazwy jesienią pewnie znów spotkamy się w Krakowie ;)).
Co do transmisji, cóż, kolega, który zna się na bardzo profesjonalnym sprzęcie w Muzeum Czapskich, niestety z powodów rodzinnych nie mógł być w piąte, a w sobotę pojawił się na zbyt krótko, by ustawić transmisję. Rzecz jasna, można było skorzystać z ręcznej kamerki HD lub aparatu. Tym razem jednak tego nie zrobiliśmy. Cóż, może od następnego razu... Tymczasem jako namiastkę atmosfery IX edycji TWNA przesyłam kilka zdjęć...

Valete!

B. A.
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 20 Październik 2014, 22:13:24
... i jeszcze aureus Othona ze stałej ekspozycji w Pałacu Czapskich i zdjęcie grupowe...
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: okejos w 20 Październik 2014, 22:41:24
... i jeszcze aureus Othona ze stałej ekspozycji w Pałacu Czapskich
ach te ekspozycje nie pozwalające zobaczyc drugiej strony
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: Chrobry w 21 Październik 2014, 00:25:24
... i jeszcze aureus Othona ze stałej ekspozycji w Pałacu Czapskich
ach te ekspozycje nie pozwalające zobaczyc drugiej strony
Akurat u czapskich można obejrzeć zdjęcie w fenomenalnej jakości zarówno aw jak i rw każdej wystawionej monety :)
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: zenonmoj w 23 Październik 2014, 07:11:15
mimo pierwszego członu nazwy jesienią pewnie znów spotkamy się w Krakowie ;)
To znakomita wiadomość!!! - zwłaszcza dla osób z południa kraju.
Jednak to jest różnica, czy jedzie się niecałe dwie godziny w jedną stronę, czy siedem...

Pozdrawiam
ZM
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: Tomanek w 23 Październik 2014, 20:34:57
Cytuj
ekspozycje nie pozwalające zobaczyc drugiej strony

O ile sam zazwyczaj kręcę nosem, sarkając na sposób ekspozycji monet w muzeach, to tym razem byłem pozytywnie zaskoczony. Co prawda, jestem zwolennikiem eksponowania monet w sposób umożliwiający obejrzenie awersu i rewersu, ale do tego potrzebna jest specjalna forma zespolonych szyb, co daje wgląd na obie strony, ale posiada również wady. Dla muzealnika jest to koszmarna forma gabloty, bo raczej nie gwarantuje zbyt dostatecznej formy bezpieczeństwa prezentowanych tak numizmatów.
Dla oglądającego potrafi być mało wygodna przy kontemplowaniu wizerunków z monet, gdyż przesunięcie osi awersu względem rewersu powoduje, że często mamy odwrócony obraz. W krakowskim muzeum sposób ekspozycji został dobrze zaplanowany, w sposób godzący różne oczekiwania. Co prawda monety są zazwyczaj eksponowane jednostronnie (za wyjątkiem zaledwie kilku perełek - np. florena Władysława Łokietka, czy 100-dukatówki Zygmunta III Wazy), ale umieszczone w dobrze oświetlonych gablotach, na wygodnej dla wzroku wysokości i co najbardziej istotne, z pełnym podglądem na interaktywnych tablicach umieszczonych przy każdej grupie gablot. Czysta bajka. Każda z prezentowanych monet jest tam łatwa do wyszukania, wyświetlenia opisu wraz z wysokiej jakości zdjęciami, a same zdjęcia można powiększać do gabarytów znacznie przekraczających rozmiary ekranu tablicy. To wszystko jest naprawdę całkiem zgrabnie zaaranżowane i dla maniaków naszego pokroju dające sporą satysfakcję.

Jeśli ktoś nie miał jeszcze okazji odwiedzić salonu pana Emeryka, to powinien uznać takową wizytę jako obowiązkową pielgrzymkę, będącą jednym z warunków drogi do raju. Niczym muzułmański obowiązek pielgrzymowania do Mekki, przełożony na numizmatyczną ... (religię?).

Proszę zwrócić jeszcze uwagę na czwarte zdjęcie zamieszczone przez Bartka. Widoczne są tam gabloty z tablicami interaktywnymi, ale widać tam również podręczne ściągi. Przy wszystkich gablotach można skorzystać z uproszczonej tabliczki z opisem, które w formie wygodnych i sztywnych płytek wiszą przy gablotach w kilku egzemplarzach, po które wystarczy sięgnąć.

Antyk... Owszem, na twarz nie powala, ale nie jest to przecież muzeum ukierunkowane  na mennictwo antyczne. Antyk jest tam wstępem, jako historia pieniądza, która wprowadza w świat perełek polskiego mennictwa. Perełek tych tam dostatek!

Super impreza i już się cieszę na powtórkę za rok, bo nie wiem czy koledzy wiedzą i czy Bartek się wygadał, ale po oficjalnym zamknięciu padły propozycje Warsztatów z akcentem na wizytę w nowoczesnym laboratorium badawczym i w pracowni konserwatorskiej z kosmicznym wręcz sprzętem. Coś czuję, że częściej będziemy pływać Wisłą pod prąd, znaczy się, z Torunia do Krakowa ;)
Tytuł: Odp: IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej w Krakowie
Wiadomość wysłana przez: Hermogenes w 27 Październik 2014, 16:52:59
Cytuj
Super impreza i już się cieszę na powtórkę za rok, bo nie wiem czy koledzy wiedzą i czy Bartek się wygadał, ale po oficjalnym zamknięciu padły propozycje Warsztatów z akcentem na wizytę w nowoczesnym laboratorium badawczym i w pracowni konserwatorskiej z kosmicznym wręcz sprzętem. Coś czuję, że częściej będziemy pływać Wisłą pod prąd, znaczy się, z Torunia do Krakowa Mrugnięcie

Tomku! Cieszę się, że znów TWNA Ci się podobały :) Owszem, wszystko wskazuje na to, że edycje wyjazdowe staną się naszą późnoletnio-jesienną tradycją. Oddział MNK w Pałacu Czapskich jest bardzo zainteresowany dalszą współpracą, a i ja po tak udanej imprezie jak IX edycja TWNA jestem całym sercem za wpisaniem Krakowa na stałe do naszego kalendarza. Potwierdzam też, że edycja XI w części odbędzie się w muzealnych laboratoriach, więc stali uczestnicy będą mogli sobie porównać pracę konserwatorów z Torunia i Krakowa...

Serdeczności!

B.